ONLINECOURSE.HEADER

Getting Started with Kotlin

เตรียมพื้นฐาน Kotlin ให้พร้อมต่อยอดสู่ Android Developer

COMMON.FREE
4.6
3-4 ชั่วโมง
มีความเข้าใจ OOP พื้นฐาน
เรียน Lecture และทำ Codelab

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

Android Developers (Modern tools and resources to help you build experiences that people love, faster and easier, across every Android device.) | Skooldio Instructor
Android Developers
Modern tools and resources to help you build experiences that people love, faster and easier, across every Android device.

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Course Overview

About This Course

Learning Experience

Course Materials

Get Started

Operator

Data Types

Variables

More on Variables

Conditionals

Null Safety

More on Null Safety

List and Arrays

Summary

Pathway Walkthrough

Programs in Kotlin

(Almost) Everything has a Value

Functions in Kotlin

Compact Functions

Compact Functions

Lambdas and Higher-order Functions

Lambdas and Higher-order Functions

Last Parameter Call Syntax

List Filters

Summary

Pathway Walkthrough

Classes

Inheritance

Extension Functions

Special Classes

Special Classes

Organizing Your Code

Summary

Pathway Walkthrough

Your First App

Anatomy of an Android App

Layouts and Resources in Android

Activities

Make an App Interactive

Gradle: Building an Android App

Accessibility

Summary

Pathway Walkthrough

Conclusion

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ขอแนะนำแพ็กคอร์สสุดคุ้ม!

 • พิเศษ สำหรับสมัครแบบซีรีส์! กับ Android Series ได้ถึง 4 คอร์สในราคาคุ้มกว่าซื้อคอร์สเดี่ยว ลดพิเศษ เหลือเพียง 6,490 บาท จากราคาเต็ม 7,970 บาท ++สมัครเรียนเลยที่นี่++

คอร์สออนไลน์ เรียนพื้นฐานการเขียนแอปพลิเคชัน Android

Android เป็นระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยในปัจจุบันทั่วโลกมีอุปกรณ์ Android ถูกใช้งานในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านเครื่อง และนี่เป็นเหตุผลให้ทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชัน Android เป็นที่ต้องการของตลาด

Kotlin เป็นภาษาหลักในการพัฒนาแอป Android ที่ Google ผลักดันขึ้นมาทดแทนภาษา Java ทำให้ Kotlin ค่อยๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งสำหรับการเริ่มใช้งานในบางส่วนของแอปพลิเคชันเดิม หรือใช้พัฒนาแอปใหม่เลยก็ตาม

คอร์สออนไลน์ เริ่มต้นเขียน Android application ด้วยภาษา Kotlin

คอร์ส Getting Started with Kotlin นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Google Developers และ Skooldio เพื่อให้นักพัฒนาไทยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพเกี่ยวกับภาษา Kotlin โดยสื่อการเรียนการสอนในคอร์สนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Android Development with Kotlin ที่ถูกเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการโดย Google

หลักสูตรและสื่อการสอนโดย: Android Developers

สอนโดย: คุณสมเกียรติ กิจวงศ์วัฒนะ (เอก)

 • Google Developers Expert ด้าน Android
 • Senior Software Engineer (Android) ที่ LINE MAN Wongnai

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • นักพัฒนา Android ที่ใช้ภาษา Java อยู่และต้องการเริ่มศึกษาภาษา Kotlin
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์มือใหม่ ที่อยากเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชัน Android ด้วยภาษา Kotlin

หลังจากเรียนจบคอร์สนี้นี้ผู้เรียนจะสามารถ

 • อธิบาย syntax และการทำงานเบื้องต้นของภาษา Kotlin ได้
 • เข้าใจคอนเซปต์เกี่ยวกับ Function, Class, และ Object
 • เริ่มใช้ภาษา Kotlin ในการพัฒนาแอปพลิเคขันได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สามารถกลับมาเรียนทบทวนได้ ไม่มีหมดอายุ
 • เรียนรู้การเขียนโค้ดให้เป็นระบบด้วย OOP Concept เพิ่มเติมได้ที่ OOP The Right Way

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES