BUNDLE.HEADER

Flutter Pack From Basic to Advanced

เริ่มต้นพัฒนา Cross Platform App ด้วย Flutter ตั้งแต่พื้นฐานจนเชี่ยวชาญ

4,490.00
บาท
4,980.00
บาท
10-12 ชั่วโมง
มีตัวอย่างโจทย์ให้ลงมือโค้ดจริง
ไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
เรียนจบรับประกาศนียบัตร

SECTION_TITLE.PRODUCT_LIST

Building Hybrid Applications with Flutter
COURSE

Building Hybrid Applications with Flutter

คอร์สนี้จะพาคุณเรียนรู้การพัฒนาแอปฯ ด้วย Flutter เบื้องต้น ตั้งแต่ทำความรู้กับภาษา Dart, รู้จักกับ Widget, แนะนำการเลือกใช้ Third-party และอธิบาย State Management ที่ำให้การพัฒนาแอปฯของคุณง่ายยิ่งขึ้น
6-7 ชั่วโมง
Mastering Application Development with Flutter
COURSE

Mastering Application Development with Flutter

ลงลึกทุกเรื่องที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา Application ด้วย Flutter ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ตั้งแต่การเข้าถึง Hardware ในอุปกรณ์, การใช้งานระบบฐานข้อมูลใน Flutter, การทำให้แอปฯ Acessible, การใช้ Animation ใน Flutter ไปจนถึง การ Debug, การ Deploy และ การ Maintain แอปฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
7-8 ชั่วโมง

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

โปรโมชันพิเศษ!

 • สมัครเรียนแบบแพ็กคู่รวม 2 คอร์ส คุ้มกว่า! ในราคาพิเศษ 4,490 บาท จากราคามูลค่ารวม 4,980 บาท สมัครเลย!

ตัวอย่างเนื้อหาภายในคอร์ส

แพ็กรวม 2 คอร์สออนไลน์ Flutter ตั้งแต่พื้นฐาน

Bundle Pack รวมคอร์สออนไลน์ Flutter ให้คุณได้เริ่มต้นเรียนรู้การพัฒนา Cross-platform App ด้วย Flutter ตั้งแต่พื้นฐานการพัฒนาแอปฯด้วย Flutter จนสามารถออกแบบและปรับแต่งแอปฯด้วย Flutter ได้อย่างเชี่ยวชาญ พร้อม Deploy แอปฯ ได้หลายแพลตฟอร์มใช้งานจริงด้วย Codebase ชุดเดียว โดย Pack นี้ประกอบด้วย

1. Building Hybrid Application with Flutter

คอร์สนี้จะพาคุณเข้าใจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาแอปฯด้วย Flutter ในระดับเบื้องต้น ตั้งแต่ทำความรู้กับเครื่องมือและภาษา Dart ที่ใช้ในการพัฒนากับ Flutter, รู้จักกับ Widget ตัวช่วยในการสร้างแอปฯใน Flutter, แนะนำการเลือกใช้ Third-Party รวมถึงลงลึกอธิบาย State Management ตัวช่วยที่ทำให้โปรแกรมและโค้ดที่เราเขียนดีขึ้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะพาคุณเรียนรู้การพัฒนาแอปฯด้วยเครื่องมือ Flutter พร้อมได้ลงมือพัฒนาแอปฯกับผู้สอนตลอดบทเรียน

คอร์สออนไลน์ Flutter Basic Cross-platmform App Development

2. Mastering Application Development with Flutter

เจาะลึกรายละเอียดให้คุณเรียนรู้และพัฒนา Application ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย คอร์สออนไลน์ระดับ Advanced ตั้งแต่การเข้าถึง Hardware ในอุปกรณ์, การใช้งานระบบฐานข้อมูลและการยืนยันตัวตนใน Flutter, การทำให้แอปฯ Acessible, การใช้ Animation ใน Flutter ไปจนถึง การ Debug, การ Deploy และ การ Maintain แอปฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

คอร์สออนไลน์ Mastering Application Development with Flutter

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ คุณจะสามารถ..

 • เข้าใจรูปแบบการพัฒนาแอปฯด้วยภาษา Dart
 • เข้าใจรูปแบบการเขียนแอปฯด้วยเครื่องมือ Flutter เบื้องต้น และสามารถ Implement แอปฯ/ผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วย Flutter
 • เข้าใจองค์ประกอบของโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของการพัฒนา Hybrid Application ด้วย Flutter
 • สามารถเข้าใจคอนเซป Flutter Widgets และวิธีการเลือกใช้อย่างถูกต้อง
 • ออกแบบหน้าตา UI ของแอปฯให้มี Design น่าใช้งานด้วย Flutter ตั้งแต่การเลือก Theme และการใช้ Animation
 • เข้าใจการทำ Navigation ใน Flutter
 • รู้จัก Third-Party ที่สำคัญในการพัฒนาแอปฯด้วย Flutter และวิธีการเลือกใช้งาน
 • เข้าใจวิธีการทำ Flutter Routing ด้วย Method หลากหลายรูปแบบ
 • เข้าใจรูปแบบการทำ State Management ให้สามารถจัดการ Code ให้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สามารถพัฒนาแอปฯด้วย Flutterให้สามารถเข้าถึง Hardware ต่าง ๆ ของ Device ได้ เช่น GPS, กล้อง
 • ทำแอปฯให้ Acessibility รองรับกลุ่มผู้ใช้งานหลาย ๆ กลุ่มได้
 • เข้าใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลและการยืนยันตัวตนผ่าน Firebase ใน Flutter
 • เข้าใจการใช้ Animation ใน Flutter ด้วย Lib รวมถึงการเลือกใช้ Lib ให้เหมาะสม
 • สามารถ Deploy Application ลง Store ต่าง ๆ ทั้ง Android และ iOS
 • สามารถเขียน Test หรือ Debug และ Maintain แอปฯได้ใน Flutter
 • พัฒนาแอปฯ ด้วย Flutter ให้สามารถทำงานบน Desktop และ Web ได้ ในรูปแบบ Multiplatforms
 • เห็นภาพรวมของการพัฒนาแอปฯด้วย Flutter และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ ต่อไปได้
 • ลงมือโค้ดสร้างแอปฯเป็นผลงานส่วนตัวได้ 1 โปรเจค เมื่อเรียนจบคอร์ส

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • คนที่สนใจเริ่มต้นเรียนรู้การพัฒนา Mobile App ด้วย Flutter
 • Mobile Developer ที่สนใจพัฒนา Hybrid Application ให้ใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android ด้วย Flutter
 • Software Developer อื่น ๆ ที่สนใจพัฒนา Cross-Platform Application ทั้ง Desktop หรือ Website ด้วย Flutter
 • นักเรียน / นักศึกษา ที่สนใจเรียนรู้การพัฒนาแอปฯ แบบ Cross-platform ด้วย Flutter เพื่อเสริมทักษะที่องค์กรกำลังต้องการ เพิ่มโอกาสสมัครงาน

คอร์สนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมระดับพื้นฐานมาก่อน
 • Developer / บริษัทที่ต้องการพัฒนา Application แบบ Native (Kotlin, Swift)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Facebook ของ Skooldio
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท 5 ท่านขึ้นไป ติดต่อรับส่วนลด bulk discount ได้ที่ hello@skooldio.com

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Building Hybrid Applications with Flutter

 • Introduction to Dart
  • Basic Dart Program
  • Built-in types in Dart
  • Dart Variables
  • Dart Functions
  • Dart Operators
  • Control Flow
  • Dart Classes
 • Introduction to Flutter
  • Introduction to Flutter
  • Flutter Architecture
  • Anatomy of Flutter application
  • Flutter's Lifecycle
  • Flutter's Development Tools
 • Widgets
  • What is Widgets
  • Basic Widgets
  • Layout Widgets
  • Scrolling Widgets
  • Build a Simple application (1)
 • State in Flutter
  • What is State in Flutter
  • Flutter Widget Tree
  • Stateful Widget
  • Stateless Widget
  • Inherited Widget
 • Flutter Interaction and Decoration
  • Flutter Gesture Handling
  • Flutter Sliver
  • Using Assets in Flutter
  • Flutter Theming
  • What is Material
  • What is Cupertino
  • Adopting Material Design in Flutter
  • Build a Simple application (2)
 • Navigation in Flutter
  • Navigation in Flutter application
  • What is Navigator 1.0
  • What is Navigator 2.0
  • Build a Simple application (3)
 • Using third-party library in Flutter application
  • What is pub
  • How to add Third-party libraries
  • Android-specific dependencies
  • iOS specific dependencies
  • Using Third-party navigation (Modular)
  • Connect your application to internet
  • Working with JSON in Flutter
 • State management in Flutter application
  • Why do we need State management
  • BloC Pattern
  • Provider Pattern
  • MobX Pattern
  • flutter_redux
  • Flutter Modular
 • Accessing Hardware in Flutter
  • Architecture of Flutter plugin
  • Using Camera in Flutter
  • Using GPS in Flutter
  • Using Storage in Flutter
  • Build Your Own Plugin
 • Expanding your Flutter application
  • Building Form in Your application
  • Flutter Firebase Overview
  • Using Firebase Authentication in Flutter
  • Using Firebase Cloud Firestore in Flutter
  • Using Firebase Cloud Messaging in Flutter
  • Using Google Maps in Flutter
 • Make your app accessible
  • Flutter Internationalization
  • Accessibility in Flutter
 • Using animation in Flutter application
  • Animation in Flutter
  • Hero animation
  • Using Lottie in Flutter
  • Using Rive in Flutter
 • Deploy your application to Store
  • Debug vs Release app
  • How to Build a release app
  • How to Submit an application to Play Store
  • How to Submit an application to App Store
  • How to Distribute your app internally
 • Deep dive into Flutter debugging
  • Flutter DevTools
  • How to Debug via DevTools
  • App Size Inspection and Optimization
  • How to Monitor Flutter performance
  • Speed up your application with pre-warmed skia
 • Flutter maintainability
  • How to write unit test in Flutter/Dart
  • How to write e2e test in Flutter
  • How to write golden test in Flutter
  • Using CI with Flutter projects
 • Flutter Multiplatform
  • Flutter for Web
  • Flutter for Desktop

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ขจรศักดิ์ พีรพัฒนานนท์ (Senior Software Engineer at Agoda) | Skooldio Instructor
ขจรศักดิ์ พีรพัฒนานนท์
Senior Software Engineer at Agoda

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES