ONLINECOURSE.HEADER

Building Hybrid Applications with Flutter

เริ่มต้นพัฒนา Android และ iOS แอปฯ ด้วยเครื่องมือ Flutter

1,990.00
บาท
4.4
6-7 ชั่วโมง
มีตัวอย่างโจทย์ให้ลงมือโค้ดจริง
ไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
เรียนจบรับประกาศนียบัตร

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ขจรศักดิ์ พีรพัฒนานนท์ (Senior Software Engineer at Agoda) | Skooldio Instructor
ขจรศักดิ์ พีรพัฒนานนท์
Senior Software Engineer at Agoda

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Course Introduction

Course Introduction

Course Materials

Introduction to Dart

0:45

Basic Dart Program

Built-in Types in Dart

0:38

Type - Number

1:21

Type - Strings

2:20

Type - Booleans

1:05

Type - Lists

2:47

Type - Set

2:16

Type - Maps

2:00

Dart Variables

3:26

Constant Variables

1:32

Dart Functions

3:23

Dart Operators

2:20

Control Flow

2:52

Dart Classes

3:36

Dart in Flutter

1:30

[Quiz] Introduction to Dart

Dart Cheat Sheet

Introduction to Flutter

0:15

Flutter Advantages

Flutter Architecture and Anatomy

2:37

Flutter Development Tools

3:12

[Article] Installing Android Studio on MacOs

[Article] Installing Android Studio on Windows

Flutter SDK Installation

14:14

[Article] Installing Flutter SDK on Windows

[Quiz] Introduction to Flutter

Example Codes

Intro to Widgets

0:42

What is Flutter Widget

1:54

How to Create Widget

Widget Examples

1:42

Basic Widgets

10:28

Layout Widgets

0:23

What are Single-child Layout Widgets

1:10

Single-child Layout Widgets

5:03

What are Multiple-child Layout Widgets

0:18

Multiple-child Layout Widgets

4:14

What are Scrolling Widgets

0:59

Scrolling Widgets

3:48

Build a Simple Application #1

12:16

To-Do App Project Example Code

Flutter State Introduction

0:37

Widget Tree

1:57

State Widgets

4:53

Build Context and Inherited Widget

4:43

[Quiz] State in Flutter

Flutter Interaction Introduction

0:25

Gesture Handling

3:31

ตัวอย่าง Swipe (Pan)

Sliver

1:45

Assets in Flutter

4:06

Flutter Theming

5:14

Building a Simple Application #2

13:24

Navigation Introduction

2:53

Navigator 1.0

3:02

Navigator 2.0

6:11

[Demo] Navigator 1.0

2:32

[Demo] Navigator 2.0

10:22

Building a Simple Application #3

11:55

Intro to Third-Party Library

0:39

What is Pub and How to Use It

1:50

Platform-Specific Dependencies

1:36

Using Third-Party Navigation (Modular)

6:27

Connecting Your Application to the Internet

9:59

Working with JSON #1

23:00

Working with JSON #2

5:07

Building a Simple Application #4 (Google Fonts)

5:24

Adding SQFLite to Your App

11:51

Working with SQFLite Database

15:32

Populating UI with SQFLite Data

9:31

Adding Todo Item [Part 1]

8:31

Adding Todo Item [Part 2]

4:52

Updating Todo Item

6:10

Deleting Todo Item

5:21

Intro to State Management

0:31

Why Do We Need State Management

0:54

BLoC Pattern

0:34

[Demo] BloC

5:14

Provider

0:43

[Demo] Provider

5:35

MobX Pattern

0:27

[Demo] MobX

4:55

Flutter Redux

0:30

[Demo] Redux

4:36

Adding State Management to Todo App

2:44

Adding events to Todo App

3:16

Creating Todo App BLoC

6:38

Using BLoC in Todo App

5:51

Adding Todo using BLoC

3:55

Finishing your Todo App

2:03

Course Recap

1:20

SECTION_TITLE.OVERVIEW

โปรโมชันพิเศษ!

รายละเอียดคอร์ส

การพัฒนา Application แต่ละอุปกรณ์นั้นย่อมมีภาษาโปรแกรมและ Workflow ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะในการพัฒนา เช่น ทรัพยากรด้านบุคคลที่ต้องพัฒนาแอปฯในแต่ละแพลตฟอร์ตและต้องดูแลให้แอปฯ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาแอปฯที่สามารถ Deploy แอปฯ ได้หลายแพลตฟอร์มด้วย Codebase ชุดเดียว หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมใช้ในการพัฒนาแอปฯก็คือ Flutter

Flutter เป็น Open-Source Framework จาก Google ที่ช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบ Cross-Platform ได้อย่างสะดวกด้วยโค้ดชุดเดียว ด้วยความสะดวกนี้ทำให้ Flutter ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอปฯ ในบริษัทต่าง ๆ อาทิ eBay, BMW, Toyota, Alibaba, ByteDance ทำให้ Flutter ถือเป็นเครื่องมือที่เป็นที่นิยมในการพัฒนาแอปฯ

คอร์สนี้จะแนะนำและพาคุณเข้าใจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาแอปฯด้วย Flutter ในระดับเบื้องต้น ตั้งแต่ทำความรู้กับเครื่องมือและภาษา Dart ที่ใช้ในการพัฒนากับ Flutter, รู้จักกับ Widget ตัวช่วยในการสร้างแอปฯใน Flutter, แนะนำการเลือกใช้ Third-Party รวมถึงลงลึกอธิบาย State Management ตัวช่วยที่ทำให้โปรแกรมและโค้ดที่เราเขียนดีขึ้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะพาคุณเรียนรู้การพัฒนาแอปฯด้วยเครื่องมือ Flutter พร้อมได้ลงมือพัฒนาแอปฯกับผู้สอนตลอดบทเรียน

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Mobile app Development คุณขจรศักดิ์ พีรพัฒนานนท์ Senior Software Engineer at Agoda

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ คุณจะสามารถ..

 • เข้าใจรูปแบบการพัฒนาแอปฯด้วยภาษา Dart
 • เข้าใจรูปแบบการเขียนแอปฯด้วยเครื่องมือ Flutter เบื้องต้น และสามารถ Implement แอปฯ/ผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วย Flutter
 • เข้าใจองค์ประกอบของโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของการพัฒนา Hybrid Application ด้วย Flutter
 • สามารถเข้าใจคอนเซป Flutter Widgets และวิธีการเลือกใช้อย่างถูกต้อง
 • ออกแบบหน้าตา UI ของแอปฯให้มี Design น่าใช้งานด้วย Flutter ตั้งแต่การเลือก Theme และการใช้ Animation
 • เข้าใจการทำ Navigation ใน Flutter
 • รู้จัก Third-Party ที่สำคัญในการพัฒนาแอปฯด้วย Flutter และวิธีการเลือกใช้งาน
 • เข้าใจวิธีการทำ Flutter Routing ด้วย Method หลากหลายรูปแบบ
 • เข้าใจรูปแบบการทำ State Management ให้สามารถจัดการ Code ให้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เห็นภาพรวมของการพัฒนาแอปฯด้วย Flutter และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ ต่อไปได้
 • ลงมือโค้ดสร้างแอปฯเป็นผลงานส่วนตัวได้ 1 โปรเจค เมื่อเรียนจบคอร์ส

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • คนที่สนใจเริ่มต้นเรียนรู้การพัฒนา Mobile App ด้วย Flutter
 • Mobile Developer ที่สนใจเริ่มต้นพัฒนาแอปฯ รูปแบบ Hybrid ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ในขั้นเบื้องต้น
 • Software Engineer / Software Developer / Front-End Developer / Back-End Developer / Web Developer ที่อยากพัฒนาตนเองให้เก่งยิ่งขึ้น และสนใจพัฒนา Cross-Platform App ด้วย Framework ยอดนิยมอย่าง Flutter
 • ทีมนักพัฒนาในองค์กรที่ต้องการเริ่มพัฒนา Application ให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง iOS และ Android ใน Code ชุดเดียว ช่วยประหยัด Resource คน, ระยะเวลาไม่นาน และต้นทุนที่มีจำกัดได้
 • นักเรียน / นักศึกษา ที่สนใจเรียนรู้การพัฒนาแอปฯ แบบ Cross-platform ด้วย Flutter เพื่อเสริมทักษะที่องค์กรกำลังต้องการ เพิ่มโอกาสสมัครงาน

คอร์สนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมระดับพื้นฐานมาก่อน
 • Developer / บริษัทที่ต้องการพัฒนา Application แบบ Native (Kotlin,Swift)

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES