BUNDLE.HEADER

Getting started with UX/UI Design

ปูพื้นฐาน เริ่มต้นก้าวสู่สายงาน UX/UI

5,390.00
บาท
5,980.00
บาท

SECTION_TITLE.PRODUCT_LIST

Intro to User Experience Design (UX)
COURSE

Intro to User Experience Design (UX)

คอร์สออนไลน์ปูพื้นฐาน UX เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้ด้าน User Experience Design รับฟรี Template การทำ UX เมื่อสมัครเรียนคอร์สนี้
6 ชั่วโมง
UI Fundamentals
COURSE

UI Fundamentals

เรียนรู้ศาสตร์การออกแบบ UI แบบอัดแน่น ออกแบบ Digital Products ให้ถูกใจผู้ใช้งานนั้น สิ่งสำคัญคือต้องออกแบบให้ ‘Users เรียนรู้น้อยที่สุด’
6-7 ชั่วโมง

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

รายละเอียดคอร์ส

ในโลกยุคดิจิทัล ศาสตร์อย่าง UX/UI กลายเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็ให้ความสำคัญ และสายงานนี้ก็กลายเป็นต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงยังมีรายได้ที่สูงอีกด้วย

ศาสตร์ UX/UI คือศาสตร์ที่จะพาเราไปทำความเข้าใจผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา ว่าเขาคือใคร ต้องการอะไร เค้ามีปัญหาอะไร และผลิตภัณฑ์ของเราจะแก้ปัญหาให้เค้าได้อย่างไร เพื่อให้เราสามารถออกแบบทั้ง Features และหน้าตา Digital Products ให้ถูกใจผู้ใช้งาน และออกแบบให้ ‘Users เรียนรู้น้อยที่สุด’

ในแพ็ก Foundations of UX/UI จะพาคุณเริ่มต้นทำความเข้าใจงาน UX/UI Design ตั้งแต่พื้นฐาน แบบอัดแน่น 12 ชั่วโมง ให้คุณได้นำไปต่อยอดได้จริง

จัดเต็ม 2 หลักสูตร ที่เป็นพื้นฐานที่ใครก็ตามที่อยากจะเข้าใจ UX/UI ควรต้องเรียน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • คนที่ไม่มีพื้นฐาน UX/UI มาก่อน
 • คนที่อยากย้ายสาย หรือเริ่มต้นสายงานเป็น UX/UI Designer
 • คนที่อยากเรียนรู้พื้นฐานทั้ง User Experience และการออกแบบ User Interface
 • Developer ที่ต้องการสื่อสารกับ Designer ให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น
 • Product Owner / Product Manager ที่อยากมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์นี้ เพื่อช่วยให้สามารถสร้าง Products ได้ตอบโจทย์มากขึ้น

สิ่งที่จะได้รับจากแพคเกจนี้

 • เข้าใจลักษณะการทำงานของ UX/UI Designer และมุมมองต่าง ๆ ในบริบทของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง เพื่อการออกแบบที่ถูกใจผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
 • สามารถออกแบบกระบวนการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการพัฒนา Digital Products
 • สามารถเข้าใจพื้นฐานการสร้างตัวแทนของผู้ใช้งาน (Persona) และการเดินทางของผู้ใช้งาน (User Journey) ได้
 • เข้าใจทฤษฎีการออกแบบ Application/Website เบื้องต้น สามารถออกแบบ/แนะนำ/ปกป้อง/ปรับปรุงผลงานได้ด้วยเหตุผล มากกว่าความรู้สึก
 • แยกแยะระหว่าง UI ที่ดีและไม่ดี และบอกได้ว่าจะต้องปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้เป็น UI ที่ดีขึ้น
 • เข้าใจพื้นฐานแนวคิดของ iOS, Android, Mobile Web, Desktop Web ว่าส่งผลต่อการออกแบบอย่างไร ควรออกแบบให้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 • ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบในงาน UI ได้ และเข้าใจถึงข้อกำหนดพิเศษต่าง ๆ เช่น การออกแบบสำหรับคนตาบอด การออกแบบสำหรับการใช้งาน Offline
 • สามารถนำความรู้ไปปรึกษาหารือกับทีมงานอื่น ๆ เช่น Programmer, Designer, ลูกค้า (Clients) และบริษัทที่จ้างพัฒนา เพื่อให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งานได้

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

อภิรักษ์ ปนาทกูล (Founder of UX Academy และอดีต Google Developers Expert in UX/UI) | Skooldio Instructor
อภิรักษ์ ปนาทกูล
Founder of UX Academy และอดีต Google Developers Expert in UX/UI

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES