ONLINECOURSE.HEADER

Agile Essentials

ตอบโจทย์ทันความต้องการลูกค้า ด้วยการทำงานแบบ Agile

1,990.00
บาท
4.5
2.5 - 3 ชั่วโมง
รับ Certificate หลังเรียนจบ
ไม่ต้องมีพื้นฐาน

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook) | Skooldio Instructor
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to Course

Course Material

Being Agile

12:24

Why Now?

4:59

Why Can't We Deliver Values to Our Customers Faster?

8:25

Exercise: Why Can't We Deliver Values to Our Customers Faster?

Agile Manifesto

9:28

Agile in a Nutshell

2:57

Waterfall vs. Agile Concepts

Exercise: Waterfall

The Benefits of Agile

3:56

Waterfall vs. Agile Teams

2:47

Exercise: Waterfall vs. Agile Approaches

The Project Management Triangle

4:26

Agile Project Management

2:34

Iterative and Incremental Delivery

1:40

Minimum Viable Product (MVP)

4:18

Exercise: Minimum Viable Product (MVP)

What is Your Skateboard?

2:57

Case study: Amazon

5:10

Lean Concept

2:28

The 8 Wastes

8:03

Exercise: Lean Agile

Introduction

0:35

Small Teams

1:47

Cross-functional Teams

3:46

Self-organizing Teams

3:24

Exercise: Agile Teams

Agile Organization

3:12

Exercise: Agile Organization

Case Study: Spotify Model

6:46

Alignment & Autonomy

7:59

What is Scrum?

3:10

Scrum Framework

0:43

3 Scrum Artifacts

3:57

5 Scrum Ceremonies

7:51

[Recap] Scrum Framework

2:35

Exercise: Scrum Framework

The 3 Pillars of Scrum

2:48

What is Kanban?

4:39

Exercise: Kanban

Recap

1:34

Exercise: Getting Started with Agile

Introduction

0:53

Unlearning What Made You Successful

5:56

Evolving Your Culture

7:43

Outro

1:59

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ถ้าคุณรู้สึกว่าตามไม่ทันความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ธุรกิจถูก Disrupt ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกของไม่ทันคู่แข่งที่ขยับตัวอย่างรวดเร็ว ไปจนถึงการที่ทีมทำงานด้วยกันอย่างไม่คล่องตัว ไม่เห็นภาพเดียวกัน ขาดประสิทธิภาพ..

อาจเป็นสัญญาณว่าองค์กรของคุณต้องเรียนรู้การทำงานในรูปแบบ 'Agile'

Agile คืออะไร?

Agile คือแนวคิดในการทำงานที่เน้นการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือฟีเจอร์ต่างๆ การที่จะทำเช่นนี้ได้เราต้องมีความ 'เข้าใจลูกค้าตลอดเวลา' และสามารถ 'ปรับตัวได้อย่างคล่องแคล่ว' หากเทียบกับการทำงานแบบโลกเดิมที่เรียกกันว่า Waterfall จะเริ่มต้นจากสิ่งที่อยากจะทำ วางแผนล่วงหน้าว่าปีนี้จะทำอะไรบ้าง และพยายามทำตามแผนที่วางไว้ตลอดปี แต่ในบริบทโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไวมาก ทั้งในมุมของลูกค้า คู่แข่ง เทคโนโลยี การยึดติดกับแผนแบบการทำงานในรูปแบบเดิมจะทำให้เราไม่พร้อมที่จะปรับตัว และเสียโอกาสในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า

ดังนั้น Agile จะเป็นแนวคิดที่ทำให้เราทำงานได้อย่างเท่าทันความต้องการของลูกค้า ทีมที่ทำงานด้วยกันสามารถทำงานกันได้อย่างใกล้ชิด พร้อมที่จะปรับตัว เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รับ Feedback มาพัฒนาต่อจนได้ของที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นตลอดเวลา

สอนโดย ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

Agile Essentials คอร์สที่คัดเน้นหัวใจที่สำคัญที่สุดในการทำงานแบบ Agile โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์จริงจากบริษัทระดับโลก

คัดเน้นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการทำงานแบบ Agile สอนโดย ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook คุณจะได้เรียนรู้หัวใจสำคัญที่สุดในการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงการทำงานของตัวเอง ทีม และองค์กรตามแนวทางของ Agile ตั้งแต่การมี Agile Mindset เข้าใจแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังหลักทฤษฎีและ Framework ต่างๆ อย่าง Scrum, Kanban เข้าใจหลักการบริหารโปรเจกต์และวางโครงสร้างการทำงานภายในทีมแบบ Agile เห็นภาพของบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยการทำงานแบบ Agile อย่างแท้จริง ผ่าน Case Study จากทั้งของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และบริษัทในรูปแบบ Non-Tech ให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถเริ่มต้นปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทันที ตามแนวทางของ Agile

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สออนไลน์นี้

 • คัดเน้นหัวใจสำคัญของ Agile มี Agile Mindset พร้อมนำแนวคิดไปเริ่มต้นปรับใช้ในการทำงาน
 • เข้าใจ Agile Project Management เห็นความแตกต่างจากการทำงานแบบโลกเดิม หรือรูปแบบ Waterfall
 • เข้าใจการสร้าง Agile Teams พัฒนาการทำงานในทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแบบ Agile
 • เข้าใจพื้นฐาน Frameworks ยอดนิยมในการทำ Agile ปูพื้นฐานหลักคิดในการเลือกใช้ Framework มีแนวทางเริ่มต้นทำ Agile ในการทำงานร่วมกับทีมและองค์กร

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะกับใครบ้าง

 • ผู้นำ / ผู้บริหารองค์กร ที่อยากเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย Agile
 • Manager / Team Lead ที่อยากสร้างทีมให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามแนวทางของ Agile
 • HR ที่อยากเข้าใจเรื่องการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานแบบ Agile
 • คนทำงานทั่วไป ที่อยากเข้าใจการทำงานแบบ Agile เพื่อทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น - เข้าใจการทำงานรูปแบบใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานในองค์กรชั้นนำยุคใหม่

คอร์สออนไลน์นี้ไม่เหมาะกับ

 • ผู้ที่ทำงานในองค์กรที่ยึดมั่นในลำดับขั้น หรือการทำงานรูปแบบเก่า ที่ต้องการทำงานแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพโดยไม่อยาก หรือไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน
 • ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทำงานแบบ Agile มาเป็นระยะเวลานาน จนมีความเข้าใจถึงปัญหา และข้อควรระวังในการทำงานแบบ Agile เป็นอย่างดี เนื่องจากคอร์สถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง Mindset และพื้นฐานที่สำคัญของ Agile เน้นให้ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ และช่วยในการศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES