ONLINECOURSE.HEADER

Customer Journey Mapping

เปิดเส้นทางการใช้งานของ Users เพื่อต่อยอด และพัฒนา Products

1,990.00
บาท
4.5
3 - 4 ชั่วโมง
แบบฝึกหัดในห้องเรียน
รับ Certificate หลังเรียนจบ

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

สุธัม ธรรมวงศ์ (Product Development Director at TheLivingOS) | Skooldio Instructor
สุธัม ธรรมวงศ์
Product Development Director at TheLivingOS

SECTION_TITLE.OVERVIEW

Customer Experience คือความรู้สึก และประสบการณ์ที่ฝังลงในตัวผู้ใช้เมื่อได้สัมผัสกับเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญในการกําหนดความสําเร็จของ Products

การที่จะตอบโจทย์ Customer Experience ได้ดี ต้องเกิดจากการรู้ Pain Point ในแต่ละช่วงเส้นทางการใช้งาน Products หรือ Services ของผู้ใช้งานว่าเป็นอย่างไร พร้อมนำเอา Insights เหล่านั้นมากางดูผ่านเครื่องมืออย่าง Customer Journey Map และนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างสรรค์หรือพัฒนา Products ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน

ภายในคอร์สนี้ จะมาสอนให้ทุกคนเห็นภาพรวมของการทำ Customer Journey Map ตั้งแต่เริ่มต้นว่าเครื่องมือนี้คืออะไร ไปจนถึงความสำคัญของ Customer Journey Map ต่อทีม UX และสมาชิกภายในองค์กร พร้อมแบบฝึกหัดให้ทำตลอดคอร์ส

เมื่อเรียนจบแล้ว คุณจะสามารถ

 • เข้าใจภาพรวมของการทำ User Research ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการทำ Customer Journey Map
 • เข้าใจถึงรูปแบบ ความสำคัญ และความแตกต่างของ Customer Journey และ UX Terms อื่น ๆ ในกระบวนการการทำงานด้าน UX
 • เข้าใจถึงความสำคัญของการทำ Customer Journey Map ที่มีต่อการทำงานของทีมอื่น ๆ ว่าในแต่ละทีมสามารถนำ Customer Journey Map ไปทำงานต่ออย่างไรได้บ้าง
 • นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำ Customer Journey Map ได้ดีมากยิ่งขึ้น
 • สามารถเห็นถึงช่องโหว่หรือปัญหาที่ User พบเจอผ่านการทำ Customer Journey Map และนำไปปรับปรุงให้ Products / Services ในส่วนที่เกิดปัญหา เพื่อให้ตรงความต้องการและมอบประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น

คอร์ส Customer Journey Mapping เหมาะกับใคร?

 • UX/UI Designer / Product Designer ที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมและประสบการณ์การใช้งานของ User ผ่านการทำ Customer Journey Map
 • UX Researcher ที่ต้องการเสริมความรู้ด้านการทำ Customer Journey Map เพื่อให้ได้ข้อมูลจาก User มาอย่างครบถ้วนและเจาะลึกมากที่สุด
 • Project Manager/Product Manager/Product Owner ที่ต้องการความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในขั้นตอนการนำข้อมูลที่ได้จากการทำ User Research ไปใช้วิเคราะห์ต่อเพื่อสร้าง Products/Services ที่ตอบโจทย์
 • Marketer ที่ต้องการเข้าใจถึงการทำ Customer Journey Map ให้เข้าใจถึงประสบการณ์การใช้งานและพฤติกรรมของ Users มากยิ่งขึ้น

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to Class

Course Materials

Curious the product and service around us, as a Customer

Curious the product and service around us, as a Organization

2:18

Course Objective and Overview

0:53

What is a Customer Journey Mapping

1:39

How Different Between Each Mapping in UX Terms

3:15

Customer Journey Map in Marketing Terms

1:26

What Are User Interviews

1:49

Script Preparation

1:15

Participants Preparation

1:04

Logistics

0:54

Doing Interview

1:15

Summarize and Analize

1:29

Lens

1:33

Experiences

2:27

Opportunities

1:29

Tools

3:14

FigJam Registration

Download Figma Desktop Application

FigJam Foundation

6:50

Template and Exercise

8:42

Link: Template and Exercise

Getting Started

9:08

Lens

10:17

Experiences - Actions

16:00

Experiences - Feelings and Thoughts

20:06

Experiences - Channels and Touchpoints

5:40

Experiences - Phases

5:28

Opportunities

10:48

Link: Exercise Solution

Recap

1:06

Problem Statement

Structures of Problem Statement

4:06

Let's Build the Problem Statement

7:04

Problem Statement Prioritization

3:03

How Might We

4:00

5 Rules of How Might We

8:53

Next Step

3:17

Wrap-up

3:37

Resources

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES