ONLINECOURSE.HEADER

Data-Informed Design

ออกแบบประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้ใช้งานโดยใช้ข้อมูล
COMMON.FREE
4.5
บทเรียนความยาว 1 ชม.
ระดับพื้นฐาน

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook) | Skooldio Instructor
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

SECTION_TITLE.OVERVIEW

เมื่อนึกถึงอาชีพ Data Scientist และ UX Researcher หลายคนคงรู้สึกว่าเป็นงานที่ต่างกันอย่างสุดขั้ว แต่ในความจริงแล้วทั้ง 2 หน้าที่นี้มีเป้าหมายร่วมกันคือการเข้าใจผู้ใช้งานเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้น

รายละเอียดคอร์ส

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฟังประสบการณ์การทำงานร่วมกับ UX researcher จากอดีต data scientist ที่ Facebook โดยคอร์สนี้จะพูดถึงกระบวนการที่บริษัทชั้นนำของโลกนำข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เก็บมาจากแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ มาประกอบการตัดสินใจในกระบวนการออกแบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการทำความเข้าใจผู้ใช้งาน การทดสอบไอเดีย ไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบความต้องการของลูกค้าจริงๆ

อย่างไรก็ดีข้อมูลก็มีข้อจำกัดของตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของการตัดสินใจโดยไม่ยึดตัวเลขแต่เพียงอย่างเดียว แต่ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบการตัดสินใจด้วย

สอนโดย

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ต้า)

 • Google Developers Expert ด้าน Machine Learning

 • Google Cloud Certified Professional Data Engineer

 • อดีต Data Scientist ที่ Facebook สำนักงานใหญ่

หลังจากเรียนคอร์สนี้คุณจะสามารถ

 1. ใช้ข้อมูลช่วยตัดสินใจในแต่ละขั้นของกระบวนการออกแบบเพื่อเข้าใจผู้ใช้งานมากขึ้น

 2. เข้าใจวิธีการและประโยชน์จากการทำงานร่วมกันของ data scientist และ UX researcher

 3. เห็นข้อจำกัดของการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) และบทบาทของข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) ในการออกแบบ ผ่านกรณีศึกษาจากผลิตภัณฑ์ระดับโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สามารถกลับมาเรียนทบทวนได้ ไม่มีหมดอายุ

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Introduction

UX Researchers vs. Data Scientists

UX Researchers

Data Scientists

Course Objectives

Introduction

Visualizing Crisis Relief in Nepal

Design Process

Understand Users: User Stories

Understand Users: Data Never Lies

Understand Users: Underserved User Groups

Identify Potential Usability Issues

Universal Usability

Discover Something People Really Want

Quantify the Impact I

Quantify the Impact II

Generate Ideas from Past Data

A/B Testing I

A/B Testing II

Recap

Good Product Design

Metrics Are People Too!

Feedback Is a Gift

Correlation Doesn’t Imply Causation

Watch Out for Biases

Recap

Working Together

Course Summary

SECTION_TITLE.FAQS

Q:
ขอใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีในนามองค์กรได้หรือไม่
A:

สามารถขอได้ค่ะ

 1. การสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ในนามบริษัทสามารถส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ไปที่อีเมล hello@skooldio.com ได้เลยค่ะ
 • คอร์สที่สนใจ/จำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรผู้ติดต่อ -ชื่อ, ที่อยู่บริษัท/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
 1. หากต้องการสมัครทันที (สมัครได้ทีละ 1 คน) สามารถกดซื้อได้จากหน้าเว็บ www.skooldio.com ได้เลยค่ะ

ท่านสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบผ่านโดยการเลือกชำระเงินช่อง "นิติบุคคล" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ (หากไม่ใช่ 3% กรุณาทำตามข้อ 1 ได้เลยค่ะ)

 • โดยฝ่ายบัญชีของ Skooldio จะทำการติดต่อกลับไปหาท่านอีกครั้งเมื่อการสั่งซื้อสำเร็จและส่งให้องค์กรของท่านตามที่อยู่บริษัท
 • โดยองค์กรของท่านต้องส่งหนักสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กลับมาที่ฝ่ายบัญชีเราที่ accounting@skooldio.com
A:

ได้ค่ะ สำหรับบุคคลทั่วไป หากท่านซื้อผ่านหน้าเว็บ www.skooldio.com ท่านสามารถส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ไปที่ accounting@skooldio.com

 • ชื่อ-นามสกุลผู้สั่งซื้อ
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • หมายเลขประจำตัวประชาชน
 • หมายเลขคำสั่งซื้อ (เช่น AB12B3)

โดยจะเราจะส่งให้ท่านทางอีเมล และนำส่งตัวจริงตามไปในภายหลังค่ะ

A:

สามารถเรียนซ้ำได้ค่ะ

 • สำหรับบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพค่ะ
 • สำหรับในนามองค์กร สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปีค่ะ

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES