ONLINECOURSE.HEADER

เขียน Python พื้นฐานเป็นในคลิปเดียว

เขียน Python พื้นฐาน กับคอร์สเรียนฟรีจากช่อง Teacher Great เทคนิคการเรียน แนะแนว เรื่องเล่าเปิดโลก by พี่เกรท OnDemand

COMMON.FREE
4.5

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

สรณภพ เทวปฏิคม (Product Owner - Learn Corporation) | Skooldio Instructor
สรณภพ เทวปฏิคม
Product Owner - Learn Corporation

SECTION_TITLE.OVERVIEW

เรียนฟรี! เตรียมความพร้อมเปิดโลกการเขียนภาษาโปรแกรมมิ่ง

Python เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่มีไวยากรณ์เข้าใจง่าย คล้ายกับภาษาธรรมชาติของคน ทำให้เขียนเว็บไซต์หรือใช้ในงานอื่น ๆ ได้รวดเร็วใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์  และคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เริ่มได้ง่าย ๆ โดย Python ถือเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งยอดนิยมสำหรับคนเริ่มเขียนโค้ด

ง่ายต่อการเรียนรู้

เมื่อเปรียบเทียบ Python กับภาษาอื่นๆอย่างเช่น Java ถือว่า Python เป็นภาษาที่ง่ายที่สุดในการเรียนรู้ มีการใช้งานง่ายประกอบกับมีตัวแปรและ ไวยากรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้ตีความกระชับและง่ายกว่า แถมการใช้ code และการเขียน script ก็สั้น จนสามารถประหยัดเวลาได้มากเลยทีเดียว

ง่ายต่อการนำไปใช้งาน

การเขียนโปรแกรม ก้าวแรกของการเรียน Python ถือเป็นการอัปเกรดสกิลในตัวคุณเองได้ดีเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นงานในสาย Data science และ Machine learning รวมไปถึงองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกอย่าง Netflix, Uber, Instagram และ Spotify ก็ยังนำภาษา Python ไปใช้สร้างแอพลิเคชันของตัวเองด้วย

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ คุณจะ…

  • เรียนรู้ว่าการเขียนโค้ดคืออะไร
  • วิธีการติดตั้ง Python เพื่อเริ่มการเขียนโปรแกรม
  • รู้จักประเภทของข้อมูล และโครงสร้างของข้อมูล พร้อมสร้าง Logic ให้โปรแกรมฉลาด รวมไปถึงการสร้าง Loop เพื่อทำซ้ำ
  • เขียน Functions เป็นพร้อมลองสร้างเกมได้จริง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเกี่ยวกับการเขียนภาษาโปรแกรมมิ่ง หรือภาษา Python

คอร์สนี้ไม่เหมาะสำหรับ

  • คนที่ต้องการเรียนรู้ Python แบบครบลูปการทำงานจริง จนสามารถทำงานเป็น แนะนำให้เรียนคอร์ส Mastering Python Essentials

คอร์สอื่นๆ ที่แนะนำหลังเรียนจบคอร์สนี้

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

เขียน Python พื้นฐานเป็นในคลิปเดียว

เขียน Python พื้นฐานเป็นในคลิปเดียว

Python Learning Roadmap

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

  • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
  • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
  • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES