ONLINECOURSE.HEADER

Go: The Fundamentals

เรียนรู้พื้นฐานสำคัญของภาษา Go

1,490.00
บาท
4.3
ควรมีพื้นฐานโปรแกรมมิ่งก่อน
มีแบบฝึกหัด
เรียนจบรับใบประกาศนียบัตร

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

พลัฏฐ์ อัญชลีชไมกร (Senior Go Developer ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี) | Skooldio Instructor
พลัฏฐ์ อัญชลีชไมกร
Senior Go Developer ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี

SECTION_TITLE.OVERVIEW

โปรโมชันพิเศษ!

ทำไมต้องเป็นภาษา Go?

sales-dash

ภาษา Golang หรือ ภาษา Go เป็นภาษา Programming แบบ Open-Source ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Google ในปี 2007 และเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคนี้โดยภาษา Go นั้นจะมีจุดเด่นในเรื่องของ Performance ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับภาษาอื่นๆ อีกทั้งยังมีจุดเด่นในเรื่องของ Simplicity ที่เน้นความง่ายในการเขียนและการอ่าน และยังสามารถทำ Concurrent Programming ได้ง่าย เพราะภาษา Golang ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ Application ที่ต้องใช้ Multi-Threading หรือ Distributed Systems เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ในคอร์ส Go: The Fundamentals นี้คุณจะได้

 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Go
 • เข้าใจ Data Structure ต่างๆ ที่สำคัญของภาษา Go และวิธีการใช้ Pointer
 • เรียนรู้วิธีการใช้ Interface ในภาษา Go ร่วมกับเรื่องอื่นๆ เช่น Struct และ Method
 • เข้าใจการจัดการ Concurrency ด้วย Goroutine และ Channel
 • เรียนรู้ Advanced Features ต่างๆ ของภาษา Go เช่น First Class Function, Closure Function, และ Higher Order Function

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ

 • Developer ที่สนใจ อยากปูพื้นฐานทักษะภาษา Go เพื่อนำไปใช้ทำงานเกี่ยวกับการสร้าง Software
 • คนที่เคยศึกษาภาษา Go มาเบื้องต้น และอยากเรียนรู้การใช้งานภาษา Go มากขึ้น
 • คนที่สนใจอยากฝึกเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Go

คอร์สออนไลน์นี้ ไม่ เหมาะสำหรับ

 • คนที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือไม่รู้หลักวิธีการเขียนโปรแกรม

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

 • ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษา Go ก็สามารถเรียนได้ ++แต่ต้องพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน++** **ซึ่งจะเป็นภาษาใดก็ได้ และแนะนำให้สามารถเขียนภาษานั้น ๆ ได้ค่อนข้างชำนาญแล้วหรือมีประสบการ์ทำงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมมาก่อน เนื่องจากภายในคอร์สจะไม่ได้สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม แต่เป็นการสอนเขียนภาษา Go
 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส
 • สอบถามทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดการเรียน

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Go Programming Language

Get Started

2:08

Installation

6:34

Course Material

Other Materials

Variables, Constants, and Functions

4:22

Exercise: Variables, Constants, and Functions

Conditions

1:00

Exercise: Conditions

Loops

1:31

Exercise: Loops

Testing Concept

3:03

Demo: Test

4:32

Basic Types and Pointer

3:19

Demo: Pointer

2:31

Exercise: Pointer

Zero Value, Array, and Slice

9:18

Demo: Array and Slice

3:15

Exercise: Array and Slice

Variadic Function

1:05

Demo: Variadic Function

1:56

Map

1:34

Demo: Map

1:40

Exercise: Map

Demo: Struct

1:23

Method

1:26

Demo: Method

1:36

Exercise: Struct and Method

Pointer Receiver

0:53

Demo: Pointer Receiver

1:37

Receiver

Interface{} and Empty Interface{}

3:48

Demo: Interface

9:08

Exercise: Interface

Error and Error Handling

1:04

Exercise: Error and Error Handling

Package

3:46

Demo: Package

5:04

Go API

2:17

Demo: Go API

11:17

Advanced Functions

6:13

Demo: Closure Function

1:31

Type Assertions

2:21

Demo: Type Assertions

4:17

Switch and Switch Type

2:05

Goroutine

3:10

Demo: Goroutine

2:16

Graceful Shutdown and Waitgroup

1:59

Demo: Waitgroup

Race Condition

0:45

Demo: Race Condition

2:22

Channel

3:18

Demo: Channel

2:01

For Range and Select Statement

3:43

Demo: Select Statement

2:48

Summary

1:10

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES