ONLINECOURSE.HEADER

Go-to-Market Strategies

วางแผนกลยุทธ์พร้อมบุกตลาด

1,990.00
บาท
4.5
3-4 ชั่วโมง
ไม่ต้องมีพื้นฐาน
เรียนจบรับประกาศนียบัตร

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ปารณีย์ ปินโฑละ (Consultant, McKinsey) | Skooldio Instructor
ปารณีย์ ปินโฑละ
Consultant, McKinsey

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to the Class

Getting to Know You

Course Materials

What is Go-to-Market Strategies ?

Where Are We in the Process ?

7:48

What’s Your Role ?

2:14

Common Mistakes

1:30

When Should We Revise the GTM Plan ?

3:57

Introduction

1:04

Business Model Canvas

Value Propositions

4:13

Customer Segments

2:56

Customer Relationships

7:51

Channels

1:16

Key Activities, Key Resources, and Key Partners

2:52

Cost Structures and Revenue Streams

4:12

Case Study: ClassPass

3:23

ClassPass's Business Model Canvas

8:12

Positioning Statements

2:14

Positioning Statements: Common Mistakes

2:24

ClassPass's Positioning Statement

2:57

Alarm Mon

2:05

Exercise: Alarm Mon

Alarm Mon's Positioning Statement

1:43

Is It Worth to Sell ?

2:06

What is Market Size ?

2:13

Existing Resources

6:36

How to Calculate Your Market Size ?

3:44

Case Study: ClassPass

8:35

Case Study: Thailand's Gyms

6:51

Exercise: Calculate the Market Size

Answer: Thailand's Sleep Aid

5:59

Additional Resources

0:56

Market Sizing: B2B

5:49

Recap

1:04

Introduction

0:40

Customer Segmentation

0:57

Descriptive Segmentation (Who)

3:53

Behavioral Segment (What)

2:15

Benefit Segmentation (Why)

1:00

Case Study: ClassPass

1:27

What Factors Should We Consider ?

3:12

How Can We Get This Information ?

2:53

Segmentation: B2B

5:05

Exercise: GoWabi

Tips

1:40

Common Mistakes

3:10

Recap

1:10

Introduction

1:00

Marketing Plan

2:44

Collaboration and Partnership

1:29

Value Chain

9:12

Tips

0:25

Case Study: ClassPass

2:49

Case Study: IoT

5:41

Exercise: Value Chain in e-Commerce

Answer: Value Chain in e-Commerce

6:12

Cement Company's Value Chain

3:51

Recap

1:10

Introduction

1:38

Competitive Landscapes

Who Are Your Competitors ?

5:02

Exercise: ClassPass

Answer: ClassPass

2:36

Case Study: IoT

1:45

Example: Company A’s Cement Value Chain

1:34

Example: Competitor’s Cement Value Chain

5:55

Competitors Analysis

Multidimensional scaling

2:29

Factor Analysis

3:44

BCG Matrix

7:44

Qualitative Analysis

3:01

Recap

1:00

Recap: Classpass

3:12

Recap: IoT

3:37

Performance Tracking

5:33

Outro

1:08

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ปั้นสินค้าหรือบริการออกมาอย่างดีแล้ว อย่าทำให้พลาดโอกาสเพราะวางกลยุทธ์บุกตลาดไม่ดี! Go-to-Market Strategies หรือกลยุทธ์การปล่อยสินค้า/บริการสู่ตลาด คือการวางแผนธุรกิจให้ปล่อยสินค้าออกมาได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตรงช่องทาง โดยใช้หลักการและ Framework หลากหลายตัว เพื่อช่วยในการหาทิศทาง หรือวิธีการปล่อยให้ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด

การปล่อยสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการจะเริ่มทำธุรกิจต่างๆ แม้ว่าจะไม่ได้มีวิธีการหรือขั้นตอนที่ตายตัว แต่ก็มีหลักการหรือวิธีคิดที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้การปล่อยสินค้าหรือบริการนั้นประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม

ในคอร์ส Go-to-market Strategies นี้ เราได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์บุกตลาดอย่างคุณปารณีย์ ปินโฑละ Counsultant จาก McKinsey & Company อดีต Go-to-Market Lead จาก Google Thailand ที่จะมาแชร์ขั้นตอนวิธีการวางแผน ปัจจัยที่ควรคำนึงถึง และประสบการณ์การวางแผนปล่อยสินค้าหรือบริการให้ประสบความสำเร็จ

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ คุณจะสามารถ..

 • ได้ Framework ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจ ระบุได้ว่าสินค้า/บริการที่เราตั้งใจจะส่งมอบให้ลูกค้ามีคุณค่าอย่างไร มีโอกาสในตลาดแค่ไหน แตกต่างจากคู่แข่งตรงไหน ไปจนถึงวิธีการส่งมอบสินค้า/บริการ ไปถึงมือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • วางแผนการปล่อยสินค้าและบริการออกสู่ตลาดได้อย่างมีระบบ ทุกทีมที่เกี่ยวข้องทำงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยผ่านการใช้ Frameworks ต่างๆ ร่วมกัน
 • รู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะนำมาวัดผลกลยุทธ์ (KPI) เพื่อปรับแก้ไขได้อย่างตรงจุด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ..

 • Product Manager / Product Owner หรือคนที่อยากสร้าง Product/Service เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้า
 • Business Development ที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ
 • เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ
 • Marketer ที่อยากเข้าใจ Framework ในการทำงานร่วมกับทีมพัฒนา Product/Service เพื่อสื่อสาร Message ไปยังกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนขึ้น
 • ฝ่ายกลยุทธ์ ที่ต้องการเครื่องมือและ framework เพื่อช่วยให้การวางกลยุทธ์เป็นไปอย่างมีระบบ

คอร์สนี้ไม่เหมาะกับ..

 • ผู้ที่ต้องการมาเรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร (Marketing Communications) หรือเทคนิคการขาย (Sales Tactics) เนื่องจากคอร์สนี้จะเน้นในส่วนของการวางแผนกลยุทธ์ในการปล่อยสินค้า ไม่ได้เจาะลงด้านการตลาดหรือเทคนิคการขาย
 • ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการวางกลยุทธ์การปล่อยสินค้าหรือบริการสู่ตลาดมาอย่างยาวนาน

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับส่วนลดล่วงหน้า สามารถเช็กโค้ดส่วนลดได้จาก Email ของคุณ หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Facebook ของ Skooldio ได้เลยครับ

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES