ONLINECOURSE.HEADER

Hands-On Power BI

ตอบทุกโจทย์ธุรกิจด้วย Dashboard ระดับ Advanced

3,490.00
บาท
4.7
10 - 12 ชั่วโมง
ลงมือทำตลอดคอร์สผ่านตัวอย่างจริง
โปรเจกต์จากธุรกิจ Retail
เรียนจบรับ Certificate

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook) | Skooldio Instructor
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Course Material

Dashboard Design Principles

Dashboard Design Principles: What

7:26

Dashboard Design Principles: Why

4:49

Dashboard Design Principles: How

5:04

Importing the Data

2:59

Supermarket Dataset

Editing the Data

9:09

Understanding the Data

21:10

Relational Databases

6:19

Data Models

5:09

Merge Queries with Power Query

10:47

Direction of Model Relationships (Filter Flow)

Aggregations

10:11

Working with Dates in Power BI

9:58

Creating a Date Table with DAX

6:35

[Quiz] Date Tables

Adding More Columns in the Date Table

11:09

Date Hierarchy

3:46

Calculated Columns vs. Measures

8:44

Implicit vs. Explicit Measures

5:33

CALCULATE (I)

11:11

[Tips] CALCULATE (I) with DIVIDE

1:48

CALCULATE (II)

11:52

Context Transition with CALCULATE

6:58

FILTER

12:08

ALL

9:13

ALLEXCEPT

7:00

RELATED

5:05

Iterator functions with AVERAGEX I

9:42

Iterator functions with AVERAGEX II

10:55

Common DAX Functions

Date Slicers

7:19

Last 7 Days Spend with KPI Card

8:43

[Exercise] Total Baskets with KPI Card

1:00

[Exercise] Total Baskets with KPI Card

[Exercise] Total Baskets with KPI Card (Solution)

3:04

Average Basket Size with KPI Card

5:30

Total Spending Trends with Line Chart

7:23

The 80/20 Rule or Pareto Principle Chart I

18:08

The 80/20 Rule or Pareto Principle Chart II

7:29

[Quiz] Top Product Category with Pareto Chart

% Spend Difference with Scatterplot

15:50

Total Spend Different with Waterfall Chart

7:05

Period-over-Period with Scatterplot and Symmetry Shading

11:58

Complete the Overview Dashboard with Table

5:08

[Exercise] Create Your Sales Overview Dashboard

Linking to Product Detail Dashboard with Drill Through

3:13

Total YTD Spend - Time Intelligence

12:45

Product Penetration

6:11

[Quiz] Product Penetration

Subcategory Contribution with Treemap

8:01

Store Performance with Scatterplot

7:37

[Exercise] Create Your Product Detail Dashboard

Scatter Plot with Slicers and Filter Flow

15:48

Basket Size Distribution with Histogram (Custom Visuals)

9:09

Number of Baskets by Day of Week x Shop Hour with Heatmap

9:08

[Quiz] Number of Baskets by Day of Week x Shop Hour with Heatmap

[Exercise] Create Your Store Overview Dashboard

Customer Lifecycle Stages - Definition

6:35

Customer Lifecycle Stages - DAX

25:31

Customer Lifecycle with Waterfall Chart and %Active Customer with Gauge

7:38

RFM Analysis - Definition

9:26

RFM Analysis - DAX

13:23

Customer Segments by RFM Analysis with Scatter Plot

4:17

Lifetime Total Spend by RFM Scores with 100%Stacked Bar Chart

9:45

RFM Analysis - Summary

4:16

[Exercise] Frequency and Monetary Score

[Exercise] Create Your Customer Overview Dashboard

Congratulations!

3:07

SECTION_TITLE.OVERVIEW

สมัครเป็นแพ็ก Complete Power BI

สมัครเป็นแพ็ก Building Impactful Dashboard - From Principles to Actions

อัปสกิลการวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลด้วย Dashboard ไปอีกขั้นด้วย Power BI ระดับ Advanced

ในคอร์สนี้ คุณจะได้เรียนรู้ผ่านการทำลงมือทำจริง ผ่าน Project ของธุรกิจ Retail ที่ครอบคลุมหลายแง่มุมในการทำธุรกิจ

เริ่มจากการทำความเข้าใจฟังก์ชันระดับสูงของ Power BI เช่น Data Models and Relationships, Calculated Columns vs. Measures, Context Transition, CALCULATE, DAX และอื่นๆ ก่อนที่จะให้คุณได้สวมบทบาทเป็น Business Analyst ของธุรกิจ Retail เพื่อทำความเข้าใจ Business Metrics และ Measurements (ตัวชี้วัด) ที่คนทำงานเช่นคุณควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ

หลังจากนั้นคุณจะได้นำสิ่งที่เรียน มาสร้าง Dashboard และหาคำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ ครอบคลุมครบทั้งในแง่การดูภาพรวมของธุรกิจ ยอดขายในแง่มุมต่างๆ มีการเปรียบเทียบในมิติเวลา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกและช่วยตัดสินใจได้จริง พบโอกาสทางธุรกิจ เมื่อพิจารณาลงรายเอียดไปในแง่มุมของ สินค้า สาขา หรือ ช่องทางการขาย และอีกหนึ่งมุมมองสำคัญ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ารายคนด้วยเทคนิคต่างๆ (Customer Analytics)

เมื่อจบคอร์สคุณจะได้ทั้งเทคนิคการคิดเชิงธุรกิจ และความเข้าใจในการทำงานของ Power BI ให้คุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมั่นใจในความถูกต้อง สามารถตอบปัญหาทางธุรกิจ และรวดเร็วขึ้นในการแข่งขัน

Power BI คืออะไร?

Power BI คือโปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของการทำ Data Visualization, Report และ Dashboard รวมถึงเป็น Business Intelligence Tool ที่พัฒนาโดย บริษัท Microsoft ซึ่งถือเป็นโปรแกรมที่เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย ทั้งสำหรับคนที่ใช้งานโปรแกรมอื่นๆ อย่าง Excel หรือคนที่เริ่มต้นใช้งานใหม่ และยังไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

(คลิกเพื่อดูคอร์ส Power BI Essentials สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน Power BI มาก่อน)

**Power BI Desktop รองรับระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น

(คลิกเพื่อดูคอร์ส Google Data Studio สำหรับใช้งานบน Browser)

DAX คืออะไร

การใช้ Power BI ขั้นพื้นฐาน ผู้ใช้อาจจะใช้การลากวางฟีเจอร์ต่างๆ ที่ทาง Power BI ออกแบบไว้ให้ เช่น Quick Measures สำหรับการคำนวณต่างๆ แต่เมื่อต้องการรายละเอียดที่เพิ่มขึ้น หรือมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานกับข้อมูลที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การเขียนสูตรใน Power BI จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งภาษาที่ใช้ในการเขียนสูตรสำหรับ Power BI นั้นมีชื่อว่า DAX

DAX หรือ Data Analysis Expressions คือ ชุดคำสั่งของ Functions และ Operators ที่ช่วยในการคำนวณตัวเลข หรือ Business Metrics ต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การตั้งเงื่อนไขในการสรุปข้อมูลต่างๆ เช่น ต้องการสรุปข้อมูลเฉพาะบางประเภท อย่าง อัตราการเติบโตของสินค้าแต่ละหมวด หรือ อัตราการเปลี่ยนแปลงในหลายช่วงเวลา อย่าง การคำนวณเทียบปี หรือ ที่เรียกว่า year-over-year ซึ่งเราอาจมีเงื่อนไขบางอย่างเพิ่มเติม การเขียน DAX จะช่วยให้เราทำสิ่งนี้ได้

Dashboard ที่จะได้ลงมือทำในคอร์ส

 • Sales Overview Dashboard (แสดงภาพรวมยอดขาย)

sales-dash

 • Product Detail Dashboard (แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์)

product-dash

 • Store Overview Dashboard (แสดงข้อมูลร้านค้า / ช่องทางจำหน่าย)

store-dash

 • Customer Overview Dashboard (แสดงข้อมูลลูกค้า)

customer-overview-dash

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 • เรียนรู้หลักการออกแบบ Dashboard เบื้องต้น
 • เรียนรู้วิธีการทำงานบน Power BI ระดับแอดวานซ์ (ที่ไม่ใช่แค่การลากวาง)
 • ลงมือทำจริงผ่าน Case Study สาย Retail ที่สามารถนำไปต่อยอด และประยุกต์ได้กับทุกธุรกิจ
 • เรียนรู้การเขียน DAX ตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อให้สามารถคำนวณค่าวัดที่มีความซับซ้อนได้
 • เรียนรู้ Key Metrics / Measurement ที่คุณควรรู้ เพื่อให้ Dashboard ของคุณตอบคำถาม หรือแสดง Insights สำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้ Frameworks ที่สำคัญๆ ทางธุรกิจ เช่น Pareto Analysis, Recency Frequency Monetary Analysis (RFM), Customer Lifecycle Stages Analysis
 • เรียนจบรับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) ไปอัปโปรไฟล์ได้ทันที

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการอัปสกิล Power BI เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานที่ซับซ้อนขึ้น
 • ผู้ที่ต้องการเห็นภาพการใข้งานจริงของข้อมูลในเชิงธุรกิจ
 • คนทำงานสาย Retail (ธุรกิจค้าปลีก) ทั้งฝ่ายการตลาด ฝ่ายดูแลลูกค้า ฝ่ายกลยุทธ์ ที่ต้องการตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • Marketer/Sales ที่ต้องการวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลระดับแอดวานซ์
 • Business Development/ Manager ที่ต้องการใช้ Data ในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
 • Business Analyst หรือ Data Analyst ที่ต้องการวิเคราะห์ และสื่อสาร Insight ของข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้น
 • นิสิตนักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ที่อยากเห็นตัวอย่างจริงของการประยุกต์ใช้ข้อมูลในเชิงธุรกิจ

คอร์สนี้ไม่เหมาะสำหรับ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Facebook ของ Skooldio
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท 5 ท่านขึ้นไป ติดต่อรับส่วนลด bulk discount ได้ที่ hello@skooldio.com

หมายเหตุ: โปรแกรมที่ใช้ภายในคอร์ส Hands-On Power BI คือ โปรแกรมใน Version ปี 2021 จึงพบว่าหน้าตาโปรแกรมหรือหน้าตา UI อาจมีความแตกต่างไปจากเดิมเนื่องจากการพัฒนา Software ของโปรแกรม แต่หลักการใช้งานและ Concept ต่าง ๆ ยังเหมือนเดิม สามารถเรียนรู้ได้จากคอร์ส Hands-On Power BI ได้เลย

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES