ONLINECOURSE.HEADER

Kubernetes Mastery

นำ Application ขึ้น Kubernetes ฉบับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

2,990.00
บาท
4.6
6-7 ชั่วโมง
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
เรียนจบรับประกาศนียบัตร
สอบถามข้อสงสัยได้ใน Forum

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

จิรายุส นิ่มแสง (Certified Kubernetes Administrator (CKA) & Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) คนแรกของประเทศไทย) | Skooldio Instructor
จิรายุส นิ่มแสง
Certified Kubernetes Administrator (CKA) & Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) คนแรกของประเทศไทย

SECTION_TITLE.OVERVIEW

โปรโมชันพิเศษ!

ทำไมต้อง Kubernetes?

docker

หลายองค์กร เวลาต้องการ Deploy Application ลง Kubernetes นั้น จะต้องเสียทรัพยากร DevOps และเวลาในการวิจัย และศึกษา Kubernetes เป็นจำนวนมาก อาจจะมีการลองผิดลองถูกหลายรอบ จนกว่าจะออกมาเป็น Best Practice หรือแม้แต่ไม่รู้เลยว่าจะจับต้นชนปลายในการ Deploy Application ตนเองอย่างไรดี

คอร์สออนไลน์ Introduction to Kubernetes นี้ จึงถูกออกแบบมาเพื่อย่นระยะเวลาในการศึกษา และลองผิดลองถูกในการ Deploy Application ลง Kubernetes สำหรับทั้ง DevOps ที่รู้จัก หรืออยากจะรู้จัก Kubernetes ก็ตาม

ทุกคนจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ตั้งแต่พื้นฐานของ Kubernetes และ Helm ไปจนถึงการ Deploy Application ลง Kubernetes แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับ Helm และเข้าใจการทำงานของ Kubernetes และ Helm ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในคอร์ส Introduction to Kubernetes นี้คุณจะ

 • สามารถ Deploy Application ลงบน Kubernetes แบบ Best Practice ได้
 • สามารถนำเทคนิคการใช้ Kubernetes ที่เรียนมาใช้ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก
 • สามารถดูแล และ Troubleshoot Kubernetes พื้นฐานได้

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ

 • Developer และ Operation/Infrastructure/System Engineer ที่กำลังจะเริ่มศึกษา Kubernetes
 • คนที่อาจจะเคยใช้งาน Kubernetes มาแล้ว แต่ต้องรู้ Best Practice ของการ Deploy Application ลงบน Kubernetes
 • คนที่ต้องการย่นเวลาในการเรียนรู้ Kubernetes

คอร์สออนไลน์นี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • คนระดับ Management ที่ไม่ใช่คนลงมือปฏิบัติจริง
 • คนที่ไม่มีพื้นฐาน หรือไม่เข้าใจวงการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • คนที่ไม่เคยใช้ Linux หรือ Linux Command Line มาก่อนเลย

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

 • เข้าใจวงการ หรือวิธีพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับเบื้องต้น
 • สามารถใช้ Linux Command Line ได้ในระดับพื้นฐาน
 • มีความรู้ทางด้านเน็ตเวิร์กเบื้องต้น
 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส
 • สอบถามทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดการเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Facebook ของ Skooldio
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท 5 ท่านขึ้นไป ติดต่อรับส่วนลด bulk discount ได้ที่ hello@skooldio.com

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Instructor & Course Introduction

Instructor & Course Introduction

Intro to Docker

Course Material

Intro to Kubernetes

Architecture & Distribution

8:55

Concept I : Pods

5:29

Concept II : Node Port

6:34

Concept III : ClusterIP

8:32

Concept IV : Ingress

7:30

Concept V : Labels and Selectors

8:21

Manifest File

7:20

Introduction to Helm

7:57

Helm

6:07

Helm Structure

7:20

Health Check

9:35

Resource Request and Limit

9:54

Ingress with TLS

6:03

Kubernetes Troubleshooting

4:38

Kubernetes Persistent Volume I

5:07

Kubernetes Persistent Volume II

4:43

Kubernetes Persistent Volume III

6:04

Kubernetes Persistent Volume Claim I

5:48

Kubernetes Persistent Volume Claim II

4:47

Workshop Overview

11:12

Prerequisite Materials

Prerequisite

9:56

Preparation

17:31

Kubernetes Command Line I

17:50

Kubernetes Command Line II

16:51

Kubernetes Command Line III

20:17

Kubernetes Command Line IV

15:25

Kubernetes Manifest File I

10:04

Kubernetes Manifest File II

18:10

Deploy Rating Service on K8s I

15:10

Deploy Rating Service on K8s II

18:18

Deploy MongoDB with Helm I

22:06

Deploy MongoDB with Helm II

11:33

Deploy MongoDB with Helm III

11:41

Deploy MongoDB with Helm IV

11:53

Convert Rating Service to Helm Chart I

9:25

Convert Rating Service to Helm Chart II

8:44

Convert Rating Service to Helm Chart III

7:58

Convert Rating Service to Helm Chart IV

13:04

Conclusion

16:02

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES