ONLINECOURSE.HEADER

Microservices Essentials

องค์กรของคุณเหมาะกับ Monolithic หรือ Microservices? จะเริ่มทำ Microservices ในองค์กรต้องทำอย่างไร? สามารถหาคำตอบได้ในคอร์สนี้

1,490.00
บาท
4.6
2 - 3 ชั่วโมง
ควรมีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบงานเบื้องต้น
เรียนจบรับประกาศนียบัตร
สอบถามข้อสงสัยได้ใน Forum

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน (Technical Coach และ Software Craftsman ที่สยามชำนาญกิจ) | Skooldio Instructor
สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน
Technical Coach และ Software Craftsman ที่สยามชำนาญกิจ

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ขอแนะนำแพ็กคอร์สสุดคุ้ม!

 • ++Effective Software Development++ ซื้อแพ็กเดียวได้ถึง 3 ทักษะสำคัญของโปรแกรมเมอร์สุดคุ้ม! ได้แก่ Software Architecture, Database และ Microservices ลดพิเศษเหลือเพียง 4,650 บาท จากราคาเต็ม 5,470 บาท
คอร์สออนไลน์ เรียนพื้นฐานการเขียนแอปพลิเคชัน Android

Microservices คืออะไร?

ในโลกที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจ การพัฒนาซอฟต์แวร์ย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับองค์กรต่างๆ 2 วิธียอดฮิตในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งก็คือ Monolithic และ Microservices

Microservices architecture เป็นหนึ่งในแนวคิดสำหรับการออกแบบและพัฒนา software ซึ่งทำการแบ่งส่วนการทำงานของ software ออกเป็นส่วนการทำงานเล็ก ๆ เพื่อช่วยทำให้แต่ละส่วนการทำงานเป็นอิสระต่อกัน สามารถ deploy และรองรับการขยายตัวได้อย่างอิสระ (เปรียบเทียบการทำงานระหว่าง Microservices และ Monolithic)

องค์กรของคุณเหมาะกับ Monolithic หรือ Microservices? จะเริ่มทำ Microservices ในองค์กรต้องทำอย่างไร? หรือการทำ Microservices ที่ทำอยู่ในองค์กรมาถูกทางแล้วหรือไม่? สามารถหาคำตอบได้ในคอร์สนี้

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนตั้งแต่

 • Microservices คืออะไร
 • ทำไมต้องใช้ Microservices
 • เมื่อไหร่ต้องใช้ Microservices
 • เราจะนำ Microservices ไปใช้ได้อย่างไรบ้าง

โดยในคอร์สนี้จะมีเทคนิคและวิธีการเริ่มต้นทำ Microservices ที่หลากหลาย ที่จะทำให้คุณเริ่มต้นระบบงานตามแนวคิด Microservices ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมสู่การออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบงาน Microservices ต่อไป สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านนี้มากว่า 10 ปี

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ

 • Software Developer/Programmer ที่ยังไม่รู้จัก Microservices หรือยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง
 • Software Analyst ที่กำลังมองหาวิธีการทำ Microservices อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Software Architect ที่ต้องการรู้ข้อดี ข้อเสีย และ use case ต่างๆของ Microservices
 • Operation/Infrastructure ที่ทำ Microservices อยู่ แต่ไม่รู้ว่าทำถูกไหม และพัฒนาได้ยังไงต่อ
 • หัวหน้าทีม หรือ Project Manager ที่กำลังตัดสินใจว่าองค์กรของคุณเหมาะกับ Microservices หรือไม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ผู้เรียนควรมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานมาเบื้องต้น
 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส
 • สอบถามทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดการเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Intro to Microservices

Course Materials

Why Microservices?

Microservices in Real Life

What Are Microservices?

Types of Coupling : Tight, Loose, No

5:15

Types of Communication : Synchronous vs Asynchronous

10:50

Deploying and Scaling

6:02

How to Use Microservices?

API Composition

3:45

Storing Copy of Data

3:15

Command Query Responsibility Segregation

3:55

CQRS Example

4:20

Managing Data Consistency

2:03

Synchronous Process

3:41

Event-based with Saga Pattern

6:17

Saga Pattern Example

7:47

Application Metrics

6:55

Distributed Tracing

5:55

Log Aggregation / Centralized Log

9:14

Microservices Testing

15:20

Advantages of Microservices

6:15

Disadvantages of Microservices

11:43

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES