ONLINECOURSE.HEADER

OKRs: The Complete Guide

เข้าใจหลักการใช้ OKRs ในองค์กรอย่างถูกวิธี

1,990.00
บาท
4.6
3 - 4 ชั่วโมง
ไม่ต้องมีพื้นฐาน
เรีบนจบรับประกาศนียบัตร

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

พรทิพย์ กองชุน (Co-Founder & COO, Jitta) | Skooldio Instructor
พรทิพย์ กองชุน
Co-Founder & COO, Jitta

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

First Step to OKRs

OKRs: The Complete Guide

Existing Problems

1:00

Delta Lloyd Parade

Case Study: Delta Lloyd Parade

1:53

Why Do We Need OKRs?

3:17

What Is OKR?

1:37

Where Do OKRs Begin?

3:46

Who Can Adopt OKRs?

1:47

Recap

1:12

Two Elements of OKRs

Case Study: Google Chrome

2:19

Good Objectives

2:39

Good Key Results

1:53

Good OKRs

2:45

Understanding OKRs

0:44

Ford vs. Ferrari

Exercise: Understanding OKRs

Solution: Understanding OKRs

5:16

Recap

2:17

OKRs Implementation

5:58

From Strategy to Execution

4:26

OKRs Cascading

7:09

Case Study: OKRs Cascading

12:05

OKRs Cascading: Alignment, Transparency, and Accountability

5:31

Writing Yearly OKRs

2:29

Exercise: Writing Yearly OKRs

Solution: Writing Yearly OKRs

4:08

Goal Owners in Different Levels

3:42

Cross-functional OKRs & OKRs Master

3:47

Rhythm of Execution

4:28

Recap

3:12

Types of Goals

2:54

The Relationship between OKRs and Action Plans

Initiatives vs. Outcomes

2:43

Exercise: Tasks or Outcomes

How to Write Good Key Results?

2:37

Example: Two Types of Key Results

Three Types of Key Result Metrics

3:31

Recap

1:30

OKRs Check-in Structure

5:40

OKRs Check-in & OKRs Scoring

4:19

OKRs Grading

5:49

Recap

2:04

OKR Tools

4:54

OKRs Template

OKR vs. KPI

5:02

Challenging Goals

7:37

Why Should We Care About OKRs?

Case Study: Jitta Wealth

6:36

How to Start Your OKRs?

6:09

Success Factors

3:44

Enable Your Culture to be Successful with OKRs

3:30

Continuous Performance Management

8:32

OKRs in a Nutshell

3:14

Summary

2:04

SECTION_TITLE.OVERVIEW

OKRs คืออะไร

OKRs หรือ Objectives and Key Results เป็นเครื่องมือเฟรมเวิร์คสำหรับตั้งเป้าหมายที่ถูกใช้อย่างโด่งดังโดยบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google

หนึ่งในจุดเด่นของการใช้ OKRs ตั้งเป้าหมายคือ เราสามารถตั้งได้ทั้งในระดับองค์กร ทีม หรือรายบุคคลเลยทีเดียว

ในคอร์ส OKRs: The Complete Guide สอนโดยคุณ พรทิพย์ กองชุน Co-founder, และ COO ของ Jitta, อดีต Country Marketing Manager ของ Google Thailand คุณจะได้เรียนรู้วิธีการนำ OKRs ไปใช้ในองค์กรได้จริง ผ่านการเข้าใจวิธีการที่ถูกต้อง และเฟรมเวิร์กที่เข้าใจง่าย จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ใช้ OKRs จริงในบริษัทต้นแบบอย่าง Google มาแล้ว

หากคุณกำลังพบเจอปัญหาในการใช้ OKRs เหล่านี้

 1. ใช้ OKRs แบบผิดวัตถุประสงค์
 2. เขียน OKRs ที่ไม่สอดคล้อง หรือทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายไม่ได้
 3. องค์กรเริ่มใช้ OKRs แล้ว แต่ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง หรือคนยังไม่เห็นความสำคัญของ OKRs
 4. อยากเริ่มต้นใช้ OKRs แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใด ๆ สามารถทำความเข้าใจได้ตั้งแต่เริ่ม

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ คุณจะสามารถ..

 • เข้าใจวิธีการที่ถูกต้องของการใช้ OKRs
 • ช่วยคิด และตัดสินใจได้เร็วขึ้น ว่าควรจะนำ OKRs มาปรับใช้ในองค์กรหรือไม่ และใช้อย่างไร
 • เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น หากองค์กรของคุณใช้ OKRs อยู่อย่างผิดวิธี และคุณจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ..

 1. ผู้บริหารองค์กร ที่ต้องการนำ OKRs มาใช้ในองค์กรแต่ยังไม่แน่ใจว่าจริง ๆ แล้ว OKRs คืออะไร จะมาช่วยแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ได้ไหม หรืออยากจะนำ OKRs มาใช้ในองค์กรแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง
 2. Manager หรือ Team Lead ที่ต้องตั้ง OKRs แต่ยังไม่เข้าใจวิธีเขียนหรือการนำไปใช้อย่างถูกต้อง รวมทั้งยังไม่แน่ใจในบทบาทของตนเองในการทำ OKRs
 3. HR ในองค์กรที่จะนำ OKRs มาใช้ ทั้งใช้แทนหรือใช้ร่วมกับการตั้งเป้า และการประเมินผลแบบต่าง ๆ ที่ไม่ทราบว่าเมื่อมี OKRs แล้วเราจะประเมินพนักงานยังไง หรือจะช่วยทำให้คนในองค์กรใช้ OKRs ร่วมกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
 4. ทุกคนที่สนใจเรื่อง OKRs อยากเข้าใจ Mindset และเขียน OKRs เป็น เพื่อทำงามตามเป้าหมายของตัวเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คอร์สนี้ไม่เหมาะสำหรับ..

 1. ผู้บริหารที่ยังไม่พร้อมจะตั้งเป้าให้กับองค์กรด้วย OKRs
 2. คนในองค์กรที่ไม่สามารถเสนอความคิดเห็นให้กับองค์กรได้ หรือองค์กรที่ต้องทำงานตามที่ได้รับมอบหมายมาเท่านั้น
 3. คนที่อยู่ในองค์กรที่ไม่ต้องการใช้ OKRs หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งเป้า
 4. ผู้ที่ใช้ OKRs ในองค์กรอยู่แล้วประสบความสำเร็จ และเจอวิธีที่เหมาะสมกับองค์กรตนเอง

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES