ONLINECOURSE.HEADER

Power BI Essentials

วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทำ Visualization ด้วย Power BI

1,990.00
บาท
4.4
4-6 ชั่วโมง
2 โปรเจกต์ และแบบฝึกหัดในทุกบทเรียน
เรียนจบรับประกาศนียบัตร
ไม่ต้องมีพื้นฐาน

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ระพีพรรณ เหล่าจำรูญวรพงศ์ (Microsoft Certified Solution Associate in BI Reporting) | Skooldio Instructor
ระพีพรรณ เหล่าจำรูญวรพงศ์
Microsoft Certified Solution Associate in BI Reporting

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction to Power BI

Welcome to Course

Course Material

Overview

0:39

What is Dashboard

1:54

Why Power BI

1:48

Power BI vs Excel

1:01

Download Power BI

1:40

Install Power BI

1:33

Community

1:39

Set up Power BI (I)

0:40

Set up Power BI (II)

1:42

Introduce Power BI (I)

0:55

Introduce Power BI (II)

1:27

Get Data

1:04

Best Practices (Importing data)

1:19

Quiz

Workshop 1: Connect & Transform Data

Workshop 1: Download Data Files

Workshop 1: Import Data

1:59

Power Query (I)

0:39

Power Query (II)

3:04

Quiz

Home tab

2:10

Quiz

Merge and Append queries

0:56

Append queries

2:42

Merge queries

5:17

Transform Data Format

3:06

Text Column / Number Column

3:02

Quiz

Solution

0:56

Pivot Unpivot

4:45

Quiz

Add Column

1:26

Save file

1:04

Data Model (I)

3:38

Data Model (II)

6:03

Data Format

3:25

Data Relationships

1:30

Visualizations

4:38

Get Information From Visual (I)

Get Information From Visual (II)

Export Data

Recap

1:41

Workshop 2: Spotify Data

0:46

Workshop 2: Download Data Files

Workshop 2: Import Data

6:08

Visualizations

1:00

Create Card / Table / Metrix

10:15

Quiz

Scatter plot (I)

2:28

Scatter plot (II)

2:51

Quiz

Slicer (I)

1:06

Slicer (II)

3:44

Filter Pane (I)

0:44

Filter Pane (II)

3:48

Line Chart (I)

0:47

Line Chart (II)

6:12

Quiz

Bar Chart / Column Chart (I)

2:49

Bar Chart / Column Chart (II)

6:30

Grouping (I)

0:59

Grouping (II)

3:49

Quiz

Pie Chart / Donut Chart / Tree map (I)

1:08

Pie Chart / Donut Chart / Tree map (II)

2:44

Custom Visual

5:22

Insert Image / Textbox

2:48

Interaction

2:58

DAX

2:10

Quick Measure (I)

3:29

Quick Measure (II)

1:54

Publish Report (I)

2:27

Publish Report (II)

3:56

Publish Report (III)

4:41

Congrats

0:57

SECTION_TITLE.OVERVIEW

โปรโมชั่นพิเศษ

ลดพิเศษเมื่อสมัครคู่กับ Dashboard Design Principles ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Power BI คืออะไร?

Power BI คือโปรแกรมวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล หรือ Business Intelligence Tool ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการทำ Data Visualization

ปัจจุบันการนำเสนอข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการทำตาราง ทำกราฟ ทำ Report หรือการทำ Dashboard เพื่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปต่อยอด และสร้างมูลค่าทางธุรกิจต่อได้

การทำ Data Visualization ในองค์กร

Data Visualization เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณสร้าง Dashboard ของตัวเอง หรือขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ สวยงาม และสื่อสารได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันเครื่องมือทำ Data Visualization มีให้เลือกมากมาย และ Power BI ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หลายๆ องค์กรมีอยู่ แต่ไม่ได้นำมาใช้ หรือมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Power BI เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ที่เริ่มต้นใช้งานไม่ยาก หากมีความคุ้นเคยกับ Microsoft Excel อยู่บ้างแล้ว โดย Power BI สามารถใช้ทำความสะอาดข้อมูลเบื้องต้น (Data Cleansing) วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ (Data Analytics) จนถึงการสร้าง Dashboard (Data Visualization) ได้อีกด้วย

โดยในคอร์สนี้ คุณจะได้เรียนตั้งแต่

 • คำสั่งต่างๆ ของการใช้งานโปรแกรม Power BI เบื้องต้น
 • การเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ เข้ากับ Power BI
 • การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำ Data Model
 • การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการทำ Data Visualization ในรูปแบบต่างๆ

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่กำลังมองหาวิธีทำ Data Visualization
 • ผู้ที่อยากรู้จักหรืออยากเริ่มใช้โปรแกรม Microsoft Power BI
 • ผู้ที่ทำงานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
 • Content Marketer ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลแบบ Infographics
 • Business Analyst หรือ Data Analyst ที่ต้องการสื่อสาร Insight ของข้อมูลให้หน่วยงานอื่นภายในองค์กรด้วย Power BI

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 • เรียนรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Power BI
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลผ่านทาง Visualization Dashboard โดยใช้โปรแกรม Power BI ได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถสร้าง Dashboard เพื่อช่วยแสดงผลข้อมูลจำนวนมาก ที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหาและโอกาสเพื่อนำไปสู่ Action ต่อไป
 • สามารถสร้างไอเดียและโครงการใหม่ๆ โดยการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ตัวอย่างบทเรียน

ตัวอย่างบทเรียนรูปแบบการบรรยาย

เรียนผ่าน Video คู่ Slide ที่สามารถปรับสัดส่วนจอ และความเร็วได้ตามต้องการ

wireframe

สามารถดูตัวอย่างวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ปุ่ม ดูตัวอย่างบทเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ผ่านวิดีโอกว่า 60 บทเรียน และได้ลงมือทำโปรเจกต์จริง พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัดในทุกบทเรียน

 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส
 • สอบถามทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดการเรียน
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Facebook ของ Skooldio
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท 5 ท่านขึ้นไป ติดต่อรับส่วนลด bulk discount ได้ที่ hello@skooldio.com

หมายเหตุ: โปรแกรมที่ใช้ภายในคอร์ส Power BI Essentials คือ โปรแกรมใน Version ปี 2020 จึงพบว่าหน้าตาโปรแกรมหรือหน้าตา UI อาจมีความแตกต่างไปจากเดิมเนื่องจากการพัฒนา Software ของโปรแกรม แต่หลักการใช้งานและ Concept ต่าง ๆ ยังเหมือนเดิม สามารถเรียนรู้ได้จากคอร์ส Power BI Essentials ได้เลย

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES