ONLINECOURSE.HEADER

Purpose-built Database

เลือกฐานข้อมูลให้เป็น นำไปใช้ได้ตรงจุด

1,990.00
บาท
4.5
3 ชั่วโมง
เรียนจบรับไป Certificate

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

พงศกร ธีรภาพวงศ์ (CTO ที่ Hato Hub) | Skooldio Instructor
พงศกร ธีรภาพวงศ์
CTO ที่ Hato Hub

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to Class

Course Material

Why purpose-built Databases

1:57

Choosing purpose-built Databases

2:19

Factors when choosing DB

3:10

Conclusion

0:34

Hosting DB Options

2:11

Scaling Relational DB

3:20

In-memory Cache

4:16

Federation/ Sharding

1:56

NoSQL CAP Theorem

7:09

DynamoDB Data Model

5:31

Conclusion

0:55

In-App

9:21

Subscription

3:40

Data Warehouse

6:27

Data Lake

3:59

Time Series

3:42

Graph

3:53

Search Engine

3:13

Conslusion

0:47

Intro to The 6 Pillars of Well-Architected Framework

1. Operational Excellence

2:17

2. Security

2:55

3. Reliability

2:26

4. Performance Efficiency

1:56

5. Cost Optimization

1:38

6. Sustainability

1:25

Conclusion

0:39

Use case- Geek Pizza 3.141 Delivery Web App

8:04

Creating Database Part 1

16:01

Creating Database Part 2

6:45

Introducing Cache

9:58

Reports and Analytics

11:15

Group Ordering

4:28

Loyalty Program

12:28

Product Recommendation

10:55

Thanks for Joining!

0:43

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ขอแนะนำแพ็กคอร์สสุดคุ้ม!

 • ++Effective Software Development++ ซื้อแพ็กเดียวได้ถึง 3 ทักษะสำคัญของโปรแกรมเมอร์สุดคุ้ม! ได้แก่ Software Architecture, Database และ Microservices ลดพิเศษเหลือเพียง 4,650 บาท จากราคาเต็ม 5,470 บาท
คอร์สออนไลน์ พัฒนาเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ

Why Purpose-Built Database

เพราะการเลือกใช้ Database ให้ตรงกับ Use case เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะระบบจะล่มไม่ล่มก็อยู่ที่ตัว Database หลายทศวรรษที่ผ่านมาเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการสร้าง Database ทำให้นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องสร้าง Relational Database ซึ่งอาจไม่ตอบโจทย์แอปพลิเคชันในปัจจุบันอีกต่อไป เพราะแอปพลิเคชัน ต่างๆ มีความซับซ้อนขึ้นมาก และมีโอกาสที่จะต้องรองรับจำนวนผู้ใช้งานจำนวนมาก เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน Developer จำเป็นต้องออกแบบโครงสร้าง Database ให้ดีขึ้น รวมไปถึงการแตกแอปพลิเคชันให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วใช้เครื่องมือ และ Database ที่ต่างกันออกไป ซึ่ง Database เหล่านั้นถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์นั้นๆ โดยเฉพาะ เราเรียก Database เหล่านี้ว่า Purpose-Built Database

คอร์สนี้จะเป็นการรวบรวมเนื้อหาที่ช่วยทำให้ Developer เข้าใจหลักและสามารถตัดสินใจเลือกใช้ Database ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่าน Use Case จริงจากบริษัทชั้นนำ ที่จะทำให้คุณเข้าใจ Purpose-Built Database แต่ละประเภท และวิธีการเลือกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของงาน ไปกับ **คุณเอ-พงศกร ธีรภาพวงศ์ **อดีต Senior Software Development Engineer ที่ Amzon.com และปัจจุบันเป็น CTO ของ Indy Dish

โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วย

 • ที่มาที่ไปของ Purpose-built Database แต่ละประเภท
 • การเลือกใช้ Database ให้เหมาะสำหรับการใช้งานและ Best practice ที่นำไปใช้จริงได้ในงาน Production
 • การลงมือประยุกต์ทฤษฏีและความรู้ทั้งหมดกับโจทย์จริง

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สออนไลน์นี้

 • สามารถเข้าใจที่มาที่ไปของ Purpose-built Database และประเภท Database ที่มีในปัจจุบัน
 • สามารถเข้าใจข้อดีและข้อจำกัดของการใช้ Database แต่ละประเภท
 • สามารถเข้าใจหลักการเลือกใช้ Database และตัดสินใจเลือกใช้ Database ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะกับใครบ้าง

 • Back-end Developer ที่ต้องการเข้าใจระบบการทำงานของ Database ในรูปแบบต่างๆ
 • Data Engineer ที่ทำงานกับ Database ในรูปแบบต่างๆ

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES