ONLINECOURSE.HEADER

Usability Design and Psychology for Digital Products

ออกแบบ Digital Products ให้ใช้งานง่ายด้วยหลักจิตวิทยา

1,990.00
บาท
4.7
6 ชั่วโมง
ไม่ต้องมีพื้นฐาน
เรียนจบรับ Certificate

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

บุศยา กิตติรังสิ (Head of User Experience Design ที่ Skooldio) | Skooldio Instructor
บุศยา กิตติรังสิ
Head of User Experience Design ที่ Skooldio

SECTION_TITLE.OVERVIEW

เพราะทุกคนล้วนต้องการใช้งาน Application หรือ Website ที่ใช้งาน ‘ง่าย’ ‘ไม่ยุ่งยาก’ ‘ลดการคิด’ และสิ่งที่จะช่วยให้การออกแบบ Digital Products นั้นสามารถสร้าง User Experience ให้ใช้งานง่ายได้นั้นคือ การที่ผู้ออกแบบเข้าใจในหลักการออกแบบเพื่อให้เกิดความใช้งานง่าย (Usability) ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

ภายในคอร์ส Usability Design and Psychology for Digital Products คุณจะได้รู้จักกับคำว่า Usability ตั้งแต่เริ่มต้นว่าคำนี้คืออะไร เกี่ยวข้องกับ Digital Products อย่างไร กฎที่ควรรู้เกี่ยวกับ Usability และเทคนิคจิตวิทยามากมายที่มาช่วยด้านการออกแบบ UX/UI เพื่อให้เกิดความใช้งานง่ายมีอะไรบ้าง พร้อมวิธีการวิเคราะห์ Digital Products ว่าใช้งานได้ ‘ง่าย’ จริงไหม

เมื่อเรียนจบแล้ว คุณจะสามารถ

 • อธิบายได้ว่าทำไม Digital Products ถึงควรมีความใช้งานง่าย และความใช้งานง่ายของ Digital Products จะส่งผลต่อพฤติกรรม Users อย่างไร
 • เข้าใจถึงหลักการทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของ Users ระหว่างใช้งาน (Interact) กับ Digital Products ของเรา
 • อธิบายได้ว่าการออกแบบหน้า UI แบบใด จะส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน Digital Products ของ Users
 • ประยุกต์ใช้หลักการต่าง ๆ เพื่อออกแบบและปรับปรุง Digital Products ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

คอร์ส Usability เหมาะกับใคร?

 • UX Designer / UI & Interaction Designer / Product Designer (Digital Products) ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการออกแบบให้ Digital Products เกิดความใช้งานง่าย
 • Project Manager / Product Manager / Product Owner ที่ต้องการความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในขั้นตอนการออกแบบ Digital Products หรือคุยกับทีม Product Designers ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • Front-end Developer / Developer ที่ต้องการทำให้ Digital Products มีความใช้งานง่าย เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to the Class

Course Materials

When to Use Usability and Psychology in UX/UI Design

From HCI to User Experience

9:06

[Quiz] From HCI to User Experience

Usability Design

7:32

Why does Psychology help Design a Better User Experience?

7:39

[Quiz] Why does Psychology help Design a Better User Experience?

Don't Make Me Think

6:53

[Quiz] Don't Make Me Think

[Pre-Quiz] How to Open the Door?

Before Digital Product: Affordance and Signifiers

10:02

[Quiz] Before Digital Product: Affordance and Signifiers

Usability in Digital Product

10 Usability Heuristics

4:38

1. Visibility of System Status

4:47

2. Match Between System and the Real World (1/2)

8:42

2. Match Between System and the Real World (Mapping) (2/2)

6:29

3. User Control and Freedom

3:46

4. Consistency and Standard (+Convention)

6:18

[Pre-Quiz] How to Spell “มิสซิสซิปปี้”?

5. Error Prevention

6:40

6. Recognition Rather than Recall

7:33

7. Flexibility and Efficiency of Use

5:09

8. Aesthetic and Minimal Design

5:11

9. Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors

3:40

10. Help and Documentation

4:55

[Quiz] 10 Usability Heuristics

Bonus: Anti-Usability

9:10

Visual Design

2:27

Gestalt Theory

5:08

Gestalt Theory: Similarity/Contrast, Proximity, and Common Region

12:36

[Quiz] Gestalt Theory: Similarity/Contrast, Proximity, and Common Region

Gestalt Theory: Closure and Continuous

3:49

[Quiz] Gestalt Theory: Closure and Continuous

Visual Hierarchy

7:28

Legibility and Readability: Meaning

6:22

Legibility and Readability: Factors

12:18

[Quiz] Legibility and Readability

Recap

2:36

[Pre-Quiz] What is this?

Mental Models

10:40

How to Adjust Mental Model

7:47

[Quiz] Mental Models

Other Psychology Rules in User Journey

3:13

1. Attention

12:43

[Quiz] Attention

2. Decision Making (Choice)

11:58

[Quiz] Decision Making (Choice)

3. Waiting

7:08

[Quiz] Waiting

4. Remembering

7:48

[Quiz] Remembering

5. Finish/Complete Tasks

6:43

Recap

1:37

[Quiz] Other Psychology Rules for Digital Products

When and Why

3:14

5 Quality Components of Usability

6:26

Steps and Techniques

9:21

[Quiz] Steps and Techniques

Understand User’s Mental Models with “Think Aloud” Technique

5:26

[Quiz] Understand User’s Mental Models with “Think Aloud” Technique

3 Case Studies

10:51

[Quiz] Usability Testing

Course Summary

10:06

Practice Makes Perfect

10:28

Bonus #1: Infographic Covid-19

4:13

Bonus #2: Miss Universe Card

4:50

Bonus #3: Ticket Vending Machine

4:41

Bonus #4: Missile False Alarm

6:09

Bonus #5: Booking a Movie Ticket

4:26

Bonus #6: An Incoming call

3:35

Bonus #7: K-Pop Collection Exchange

4:05

Bonus #8: Restaurant POS

3:43

Bonus #9: Driver License Appointment

7:47

Bonus #10: Library for Usability Case Studies

4:42

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES