อยากอัปสกิล Data Science เรียนคอร์สนี้เลย

Intro to Data Science
COURSE

Intro to Data Science

ไขข้อสงสัยผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ว่า Data Science คืออะไร และบทบาทของ Data ในการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจเป็นอย่างไร พร้อมตัวอย่างจากองค์กรชั้นนำ
2-3 ชั่วโมง
Essential pandas for Data Science
COURSE

Essential pandas for Data Science

วิเคราะห์ข้อมูลแบบครบสูตรด้วย pandas
16-18 ชั่วโมง
SQL for Data Analytics
COURSE

SQL for Data Analytics

คอร์สออนไลน์พื้นฐาน SQL เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล (database) พร้อมใบประกาศนียบัตร (certificate) สอนโดยอดีต Data Scientist ที่ Facebook
6-8 ชั่วโมง
Advanced SQL for Data Analytics with BigQuery
COURSE

Advanced SQL for Data Analytics with BigQuery

คอร์สออนไลน์เขียน SQL อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อให้คุณสามารถคำนวณค่าที่มีความซับซ้อน ดึงข้อมูลในรูปแบบที่ยากมากขึ้น อย่างการใช้ Subquery, Window functions ต่างๆ รวมไปถึงการจัดเตรียมข้อมูลด้วยโครงสร้างข้อมูลใหม่ๆ
6-8 ชั่วโมง