WORKSHOP.HEADER

Automating Your Data Pipelines with Apache Airflow

ออกแบบ และพัฒนา Data Pipelines เพื่อจัดการ Big Data

SECTION_TITLE.PROMOTION

 • Early Bird : ลดทันที 2,000 บาท โดยกรอกโค้ด PIPE05 จำนวนจำกัด (เมื่อสมัครในนามบุคคลเท่านั้น)
 • Pack 2 : สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ลดท่านละ 2,000 บาท โดยกรอกโค้ด PIPE05_PACK2 (ทั้งในนามองค์กร และบุคคล)
 • สามารถผ่อนชำระ 0% 10 เดือน ผ่านการ ซื้อ Voucher แล้วนำโค้ดที่ได้มากรอกในช่อง PROMO CODE (เมื่อสมัครในนามบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้)

  สามารถศึกษาขั้นตอนการผ่อนชำระเพิ่มเติมได้ที่ >> Link

 • นิสิต/นักศึกษา ลด 50% ลงทะเบียนรับส่วนลดที่นี่

SECTION_TITLE.OVERVIEW

องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน ต่างถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาล (Data-Driven) แต่กว่า 73% ของข้อมูลในองค์กรไม่ได้ถูกวิเคราะห์เลย ซึ่งเหตุผลหลัก ๆ ก็คือข้อมูลไม่ได้ถูกจัดการให้เป็นระเบียบนั่นเอง นอกจากนั้นองค์กรเป็นจำนวนมากก็ยังเก็บข้อมูลที่ไร้ประโยชน์ (Dark Data) ไม่ว่าจะเป็น Web Log, อีเมลเก่า ๆ, หรือข้อมูลลูกค้าที่ out of date และเก็บมาแล้วไม่ได้ใช้ไว้จำนวนมาก ในขณะที่ข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลาย ๆ อย่างก็เริ่มเข้ามาเป็นข้อจำกัด เช่น กฎหมาย PDPA เป็นต้น ทำให้การจัดการข้อมูลเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในองค์กรยุคปัจจุบัน แล้วทำไมองค์กรต่าง ๆ ต้องทำ Data Pipeline และต้องทำให้ดี?

 1. Business Autonomy: ข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกจัดระเบียบ หรือ normalize จะถูกนำพาโดย Data Pipeline และรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ช้อมูลนั้นพร้อมตลอดเวลา ง่ายต่อการดึงข้อมูลมาใช้ หรือวิเคราะห์เพิ่มเติม
 2. Business Analysis & BI: สามารถสร้างอิสระในการวางกลยุทธ์ และเป็นสิ่งที่สำคัญในความสำเร็จของการวิเคราะห์ธุรกิจ
 3. Productivity: ประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้น เพราะไม่ต้อง double check ข้อมูลเป็นกิจวัตรประจำวัน เนื่องจากไม่มีข้อมูลตกหล่นจากการเคลื่อนย้าย เพราะเป็นการลำเลียงผ่าน Data Pipeline
 4. Data Management: การวางระบบ Data Pipeline สามารถจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ และสม่ำเสมอได้
 5. Data Security: Data Pipeline สามารถนำข้อมูลทางธุรกิจของคุณไปจัดเก็บในที่ที่ปลอดภัยได้
 6. Data Compliance: Data Pipeline ควบคุมการไหลผ่านข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้สามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้

Source: Recon Insight

พบกับเวิร์คชอป 2 วันเต็ม ที่จะสอนให้คุณสร้าง End-to-End Data Pipeline โดยใช้ Apache Airflow ตั้งแต่อ่านข้อมูล ทำความสะอาด ปรับให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม สุดท้ายคือโหลดข้อมูลเข้า Data Lake/Data Warehouse แบบอัตโนมัติ เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล และประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจต่อไป

เวิร์คชอปนี้เหมาะสำหรับ

 • Data Engineer / Data Architect / Business Intelligence Developer ที่ต้องการเพิ่มทักษะการออกแบบ และสร้าง Data Pipeline เพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติ
 • Software Engineer / Software Developer / Back End Developer / Specialist ที่สนใจสายงานด้าน Data Engineering หรือต้องทำงานเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนมาก
 • Data Scientist / Data Analyst / Data Researcher ที่ต้องการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
 • Manager / Project Manager / Team Lead ที่ต้องบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการข้อมูล หรือต้องการเริ่มทำระบบการจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ
 • คนที่อยากเปลี่ยนสายงานมาทำทางด้าน Data Engineering

หลังจากจบเวิร์คชอปนี้คุณ และองค์กรของคุณจะสามารถ...

 • สามารถใช้เครื่องมือ Apache Airflow ในการจัดการข้อมูลได้
 • ออกแบบ และพัฒนา Automated Data Pipeline เพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้
 • ควบคุม ดูแลรักษา รวมไปถึงการหาสาเหตุ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ Data Pipeline ได้
 • นำข้อมูลไปใช้ และต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อมูลที่ตกหล่น และการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

 • มีความรู้พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
 • มีความสนใจในการทำงานด้านข้อมูล และมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ (Big Data)
 • มีทักษะในการเขียนโปรแกรม ถ้าเคยเขียนโปรแกรมภาษา Python มาก่อนจะช่วยให้ติดตามเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Components of a Data Platform

 • Data (Structured, Unstructured, and Streaming)
 • Data Lake (Landing, Cleaned, and Analytics Zones)
 • Data Pipeline
 • What is Data Pipeline and why is it important?
 • Batch Processing
 • ETL/ELT Concepts
 • Building A Production-Grade Data Pipeline
  • Good Data Pipeline
 • Workflow Management Tools
 • Overview of Apache Airflow and How It Works
  • Why Airflow? Why not Cron?
  • Core Concepts: DAGs, Tasks, Operators, and Sensors
  • Real-World Use Cases
 • Navigating the Apache Airflow UI
 • Airflow Metadata Database, Scheduler, and Executors
 • Airflow Operators, Hooks, and Connections
 • Project Overview
 • Ingesting Data
 • Transforming Data from One Form to Another
 • Loading Data into Apache Hive
 • Architecture of Airflow

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ดร. กานต์ อุ่ยวิรัช (Data Craftsman และ Technical Consultant ที่ ODDS) | Skooldio Instructor
ดร. กานต์ อุ่ยวิรัช
Data Craftsman และ Technical Consultant ที่ ODDS

SECTION_TITLE.SCHEDULE

BATCH_OVERLAY.PASSED
15
Aug

Sat, 15 - 16 Aug 2020, 02:30 - 10:00
VIRTUAL
WORKSHOP.HEADER

Automating Your Data Pipelines with Apache Airflow

KX Building, BTS วงเวียนใหญ่

7,450.00
บาท
17,800.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
12
Sep

Sat, 12 - 13 Sep 2020, 02:30 - 10:00
VIRTUAL
WORKSHOP.HEADER

Automating Your Data Pipelines with Apache Airflow รุ่นที่ 2

SVL House, BTS สุรศักดิ์

14,900.00
บาท
17,800.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
12
Dec

Sat, 12 - 13 Dec 2020, 02:30 - 10:00
VIRTUAL
WORKSHOP.HEADER

Automating Your Data Pipelines with Apache Airflow รุ่นที่ 3

Skooldio Space

14,900.00
บาท
17,800.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
25
Mar

Thu, 25 - 26 Mar 2021, 02:30 - 10:00
VIRTUAL
WORKSHOP.HEADER

Automating Your Data Pipelines with Apache Airflow รุ่นที่ 4

Skooldio Space

14,900.00
บาท
17,800.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
11
Sep

Sat, 11 - 12 Sep 2021, 02:30 - 10:30
VIRTUAL
WORKSHOP.HEADER

Automating Your Data Pipelines with Apache Airflow รุ่นที่ 5

Skooldio Virtual Workshop

14,900.00
บาท
17,800.00
บาท

SECTION_TITLE.REVIEWS

คุณเทป - Software Developer
 | Skooldio Workshop Testimonial: Automating Your Data Pipelines with Apache Airflow

เหมือนเปิดโลก ไม่คิดว่าตัว Airflow จะทำงานได้เยอะขนาดนี้ ลองมาเรียนดู

คุณเทป - Software Developer

คุณแพท - Data Analyst
 | Skooldio Workshop Testimonial: Automating Your Data Pipelines with Apache Airflow

ความรู้อัดแน่น ได้ลงมือทำจริง ๆ ได้คุยกับวิทยากร วิทยากรตอบคำถามได้ดีมาก จุดไหนที่ติดขัด TA ก็มาช่วย

อยากให้มาลองเรียน สำหรับคนที่ทำงานอยู่ในสาย Data ไม่ว่าจะเป็น Data Engineer Data Scientist, Data Analyst

คุณแพท - Data Analyst

คุณปรเมศ - Software Developer
 | Skooldio Workshop Testimonial: Automating Your Data Pipelines with Apache Airflow

ตัวคอร์สไม่ได้แค่ตัว Airflow แต่ว่าเราเห็นภาพ [Data] Pipeline ของงานที่จะทำทั้งระบบ [คอร์สนี้ทำให้] เห็นภาพรวมของ Business มากขึ้น

คุณปรเมศ - Software Developer

คุณนัท - AI Researcher
 | Skooldio Workshop Testimonial: Automating Your Data Pipelines with Apache Airflow

ผู้สอนมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะ และเขาก็แชร์ประสบการณ์ของเขาให้ได้เห็น Use Case จริง ๆ ก็เลยเห็นภาพ จบคอร์สแล้วเนี่ย เรารู้ว่าจะเอาไปทำอะไรต่อได้

คุณนัท - AI Researcher

SECTION_TITLE.LOCATION

SVL House, BTS สุรศักดิ์
2nd Fl.

SECTION_TITLE.FAQS

Q:
ต้องการซื้อเวิร์คชอปในนามบริษัท
A:

หากต้องการสมัครในนามบริษัทหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม (ใบเสนอราคา, รายละเอียดหลักสูตร, เอกสารประกอบการชำระเงินอื่นๆ)

สามารถติดต่อเราได้ที่ hello@skooldio.com โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนผู้เรียน ชื่อ, อีเมล, เบอร์ติดต่อ ของแต่ละท่าน
A:

กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม

 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมน้อยกว่า 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
A:

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับอีเมลแจ้งการเตรียมตัว ก่อนวันอบรมประมาณ 5-7 วัน

ในวันอบรมผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ

 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ, อาหารว่าง
 • เอกสารประกอบการเรียนต่างๆ
 • หนังสือและเอกสารสรุปเนื้อหาหลักสูตร
 • ใบกำกับภาษีในกรณีสมัครในนามบริษัท

SECTION_TITLE.CONTACT