WORKSHOP.HEADER

Communicating with Infographics

ออกแบบ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

SECTION_TITLE.OVERVIEW

เวิร์คชอป 1 วันสุดเข้มข้น Communicating with Infographics เรียนรู้ทักษะการสื่อสารด้วยข้อมูล ผ่านหลักการออกแบบและการเล่าเรื่อง (Storytelling) อาทิ เช่น การมองข้อมูลเพื่อออกแบบการนำเสนอ, การออกแบบและจัดวางกราฟให้สวยงาม, การเลือกใช้ไอคอนและโทนสีให้กับ Infographics ให้น่าดึงดูด ด้วยเครื่องมือง่ายๆ อย่าง PowerPoint/ Google Slides

หลังจากจบคอร์สนี้แล้วคุณจะเปลี่ยนการนำเสนอข้อมูลแบบตารางหรือกราฟเก่าๆ ให้เป็น Infographics สุดเก๋ สอนโดยทีม Punch Up ที่มีประสบการณ์โดยตรงด้าน Data Storytelling และ Data Visualization ร่วมกับสื่อชั้นนำของประเทศ (คุณรู้จัก "ปลาทูไทย" ดีแค่ไหน, ระเบิดเวลาฝุ่น PM 2.5, ตัวอย่างผลงานอื่นๆ)

เวิร์คชอปนี้เหมาะสำหรับ

 • Content Creators, Content Marketers, Graphic Designer หรือ เจ้าของธุรกิจออนไลน์ ที่ต้องการทำสื่อเพื่อใช้โปรโมททางการตลาดให้น่าสนใจโดยใช้ Infographics
 • ทีมสื่อสารองค์กร ที่ต้องทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคนในองค์กร
 • ทีม HR ที่ต้องทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับจัดอบรม หรือสรุปความรู้เป็น Infographics ที่สวยงาม เพื่อถ่ายทอดให้คนในองค์กร
 • อาจารย์ ที่ต้องการทำสื่อการสอนที่สวยงาม เพื่อสรุปให้นักเรียนเข้าใจ
 • นักศึกษา ที่ต้องทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการทำโครงงาน หรือทำสรุปเนื้อหาจากการเรียนเป็น Infographics
 • บุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารข้อมูลด้วย Infographics โดยเริ่มตั้งแต่ออกแบบจนสามารถสร้าง infographics ที่สวยงามได้
 • **ไม่มีจำเป็นต้องมีพื้นฐาน Photoshop หรือ Illustrator ก็เรียนได้

หลังจากจบเวิร์คชอปนี้คุณจะสามารถ...

 • ได้เรียนรู้หลักการการทำความเข้าใจข้อมูล การมองภาพรวมของข้อมูล เพื่อนำไปออกแบบ Infographics ได้เหมาะสม
 • สร้าง Infographics ตามหลักการที่ถูกต้อง สวยงาม น่าดึงดูด และนำเสนอข้อมูลได้เข้าใจ
 • เข้าใจการนำ Data Visualization ในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ในการออกแบบงานที่หลากหลายได้เหมาะสม
 • ประยุกต์ใช้หลักพื้นฐานของการเล่าเรื่อง สื่อสารและออกแบบด้วยข้อมูล (Storytelling with Data & Design)

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

 • ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐาน Excel, PowerPoint มาบ้าง
 • ผู้เรียนต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัว พร้อมติดตั้งโปรแกรมที่คุ้นเคยในการใช้งานอยู่แล้วมาในวันเวิร์คชอปด้วย
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
 • เนื่องจากต้องมีการทำกิจกรรมในคอร์ส ผู้เรียนต้องเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC, Mac, Laptop) ที่มีไมโครโฟนและกล้อง ไม่สามารถเรียนผ่านแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือได้

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Infographics in Context

 • Usage of Infographics in Various Industries
 • Power of Infographics & Data Visualizations
 • What is a Good Infographic?
 • SMCR Model
  • Sender
  • Message
  • Channel
  • Receiver
 • Storytelling Tips
 • Types of Data
 • Types of Charts
 • Visualization & Storytelling Pipeline
  • Data Acquisition
  • Data Cleansing
  • Data Analysis
  • Data Visualization
 • Common Mistakes/Data Visualization Tips
 • Match Charts with Suitable stories, Contexts
 • Understand Data-Driven Story
 • Know Your Process, Goal, Audiences, Format
 • What makes Bad Design
 • The Elements of Design
  • Typography
  • Chart, Icon
  • Color
  • Layout
 • Modifying Charts
 • Decorative Elements
 • Design Tips for Better Experience
 • Data & Story (90 mins) with Provided Dataset
  • Activity: ลองกำหนดประเด็นจากข้อมูลและลองย่อยข้อมูล
  • Goal: สามารถเลือกหัวข้อพร้อมกับกำหนด SMCR Model ได้
 • Design (60 mins)
  • Activity: ใช้โปรแกรมที่ตนเองถนัด สร้าง Infographics
  • Goal: สามารถสร้าง Storytelling จาก Infographics นั้นได้
 • Elevator Pitch + Comment (30 mins)
  • Activity: เล่าเรื่องด้วยข้อมูล
  • Goal: สามารถเล่าเรื่องได้น่าดึงดูด น่าสนใจ นำเสนอกราฟได้ถูกต้อง ไม่ผิดตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกราฟ และมีส่วนผสมของ ข้อมูล การออกแบบ และการเล่าเรื่องที่เหมาะสมกับบริบทและกลุ่มเป้าหมายที่ผู้เรียนตั้งไว้

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

Punch Up (Data-Storytelling Consulting & Studio) | Skooldio Instructor
Punch Up
Data-Storytelling Consulting & Studio

SECTION_TITLE.SCHEDULE

BATCH_OVERLAY.PASSED
22
Apr

Wed, 22 Apr 2020, 02:00 - 10:00

[LIVE] Communicating with Infographics รุ่นที่ 1

8,900.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
11
Jul

Sat, 11 Jul 2020, 02:00 - 10:00

Communicating with Infographics รุ่นที่ 2

KX Building, BTS วงเวียนใหญ่

7,900.00
บาท
8,900.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
11
Jul

Sat, 11 Jul 2020, 02:00 - 10:00

Communicating with Infographics รุ่นที่ 2

7,900.00
บาท
8,900.00
บาท

SECTION_TITLE.REVIEWS

 | Skooldio Workshop Testimonial: Communicating with Infographics

ผลงานของผู้เรียนจากคลาสที่ผ่านมา

ผลงานของผู้เรียนจากคลาสที่ผ่านมา

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

ต้องการซื้อเวิร์คชอปในนามบริษัท

A:

หากต้องการสมัครในนามบริษัทหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม (ใบเสนอราคา, รายละเอียดหลักสูตร, เอกสารประกอบการชำระเงินอื่นๆ)

สามารถติดต่อเราได้ที่ hello@skooldio.com โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนผู้เรียน ชื่อ, อีเมล, เบอร์ติดต่อ ของแต่ละท่าน

A:

กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม

 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมน้อยกว่า 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

A:

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับอีเมลแจ้งการเตรียมตัว ก่อนวันอบรมประมาณ 5-7 วัน

ในวันอบรมผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ

 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ, อาหารว่าง
 • เอกสารประกอบการเรียนต่างๆ
 • หนังสือและเอกสารสรุปเนื้อหาหลักสูตร
 • ใบกำกับภาษีในกรณีสมัครในนามบริษัท

SECTION_TITLE.CONTACT

 • Facebook Skooldio