WORKSHOP.HEADER

DevOps Transformation รุ่นที่ 4

Skooldio Space
Wed, 31 Jul - 02 Aug 2024, 02:30 - 10:30
28,900.00
บาท

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

จิรายุส นิ่มแสง (Certified Kubernetes Administrator (CKA) & Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) คนแรกของประเทศไทย) | Skooldio Instructor
จิรายุส นิ่มแสง
Certified Kubernetes Administrator (CKA) & Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) คนแรกของประเทศไทย

SECTION_TITLE.PROMOTION

โปรโมชั่นพิเศษ!

 • 10 ท่านแรก! ลดทันที 2,000 บาท เพียงกรอกโค้ด DEVOPS2024 (เมื่อสมัครในนามบุคคลเท่านั้น)
 • สมัครเรียน 3 ท่านขึ้นไป! ลดทันทีท่านละ 3,000 บาท เพียงกรอกโค้ด DEVOPS2024_PACK3 (ทั้งในนามบุคคล และ นามองค์กร)

ขอแนะนำ "The Complete DevSecOps Program" หลักสูตรรวม 4 เวิร์กชอป (เลือกเรียนได้) ที่เนื้อหาครบที่สุดในไทย!

อบรมกับ Skooldio ได้ยกเว้นภาษีเงินได้ 250% หรือ เทียบเท่าได้รับส่วนลดถึง 50%

นิติบุคคลสามารถส่งพนักงานเข้าอบรมกับ Skooldio และรับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดถึง 250%

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน (ราคาปกติ)

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครทั้งในนามบุคคล หรือ ในนามองค์กรจำนวน 2 ท่านขึ้นไป สามารถติดต่อทีมงานเพื่อคุยรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่งได้ก่อนใคร

สถานที่ - วันเวลากำหนดการ

DevOps Transformation รุ่นที่ 3

🕘 วันที่ 24-26 มกราคม 2567 | เวลา 9.30 - 17.30 น.

📍 Skooldio Space - 20 fl. MBK Tower ใกล้ BTS สนามกีฬาแห่งชาติ

=========================

DevOps Transformation รุ่นที่ 4

🕘 วันที่ 31 กรกฎาคม และ 1-2 สิงหาคม 2567 | เวลา 9.30 - 17.30 น.

📍 Skooldio Space - 20 fl. MBK Tower ใกล้ BTS สนามกีฬาแห่งชาติ

SECTION_TITLE.OVERVIEW

DevOps / DevSecOps คืออะไร?

เริ่มต้น DevOps มาจากคำว่า Development + Operation จุดประสงค์ของ DevOps คือ แนวคิดการปรับปรุงการทำงานร่วมกันในการสร้างและจัดการซอฟต์แวร์ โดยประยุกต์ใช้หลักการแบบ Agile และเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้ Developer Team และ Operation Team ทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นทางจนจบปลายทางได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ต่อมาได้มีการนำแนวคิดของ Security เข้ามาเพิ่มในกระบวนการ DevOps ภายหลัง

ดังนั้น DevSecOps คือแนวคิดที่จะมาช่วยพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ให้ผู้ใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีการแทรกกระบวนการ Security เข้าไปในทุกส่วน ซึ่งจะโฟกัสไปที่การร่วมมือกันระหว่าง Developer Team, Security Team และ Operation Team รวมถึงการนําเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่ เข้ามาช่วยในการทํางาน และ เสริมด้วยการทํา Automation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกันของทีมให้มากยิ่งขึ้น

เวิร์กชอป DevOps Transformation

ในเวิร์กชอป DevOps นี้ ผู้เรียนจะได้เริ่มต้นเรียนรู้คอนเซ็ปต์การทำ DevOps ผ่านการลงมือทำจริงอย่างถูกวิธี ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทำ DevSecOps ต่อไป โดยเริ่มปูพื้นตั้งแต่ Git Version Control และเริ่มเรียนรู้การ Deploy application แบบ container ด้วย Docker, Kubernetes และ Helm รวมถึงการทํา CI/CD ด้วย GitLab CI/CD โดย Workshop ทั้งหมดจะทําในรูปแบบของ step-by-step ด้วย Infrastructure as Code พร้อมกับโจทยในการฝึกปฏิบัติที่เหมือนกับโลกความเป็นจริง จากประสบการณ์จริงจากผู้สอน คุณเดียร์ จิรายุส นิ่มแสง Founder & CEO จาก Opsta (Thailand)

เวิร์กชอปนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้รับผิดชอบการทํา DevOps ขององค์กร และต้องการแนวทางที่ถูกต้อง
 • นักพัฒนา, ผู้ดูแลระบบ, ผู้ดูแลความปลอดภัยขององค์กรในระดับผู้ปฏิบัติการ
 • ผู้ที่สนใจเรียนรู้ DevOps และการใช้เครื่องมือในการช่วยทำ DevOps

สิ่งที่คุณจะได้รับจากเวิร์กชอปนี้

 • สามารถใช้งาน Version Control ด้วย Git / GitLab ในมุมการทำงานร่วมกันแบบมีประสิทธิภาพ
 • สามารถแปลง Application ให้เป็น Container ด้วย Docker จนสามารถ Run App พร้อม Database บน local ได้ด้วย Docker Compose
 • เข้าใจคอนเซ็ปต์ Kubernetes พื้นฐาน เช่น Pod, Deployment, Service, Ingress
 • สามารถทำการ Deploy Application ด้วย Kubernetes Manifest File
 • Deploy application ใน Production ในรูปแบบ Infrastructure as Code ได้ด้วย Helm
 • รู้จักกับการเขียน Helm Chart พื้นฐาน และสามารถใช้งาน Helm Chart ในการ Deploy Database แบบ production HA
 • สามารถแปลง Kubernetes Manifest File ไปเป็น Helm Chart และทําการ Deploy Application แบบ Production Best Practice ด้วย Helm
 • เข้าใจคอนเซ็ปต์การทำงานของ GitLab Runner และวิธีการวาง Runner ให้พร้อม Scale สามารถตั้งค่า GitLab Runner ให้ทํางานร่วมกับ Kubernetes ได้
 • สามารถตั้งค่า GitLab Secret Variables เพื่อเสริม Security ในการทํา CI/CD
 • ได้ทดลองสร้าง GitLab Pipeline ในรูปแบบ ของ Pipeline as Code ด้วย .gitlab-ci.yml ในการ deploy application จาก Dev ไปสู่ Production อย่างอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโค้ด
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ Pipeline as Code แบบ Template ด้วย Include

Tools ที่แนะนำ

 • Git / Gitlab
 • Docker
 • Kubernetes
 • Helm
 • GitLab CI/CD

ความรู้พื้นฐาน และการเตรียมตัว

 • เข้าใจวงการหรือวิธีพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับเบื้องต้น
 • เคยใช้ Linux Command Line ได้ในระดับพื้นฐาน
 • เข้าใจเน็ตเวิร์กในระดับพื้นฐาน

หลักสูตรแนะนำช่วยเสริมพื้นฐานให้แน่นขึ้น!

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction, Git, GitLab, and Docker

 • Introduction to DevOps
 • ปูพื้นฐาน และหัดใช้งาน Version Control ด้วย Git และ GitLab
  • Git Command พื้นฐาน
  • การใช้ Git ในการทํางานร่วมกัน
  • การแยก Environment อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Branching System
  • การกําหนดความรับผิดชอบและตั้ง Process การดูแลโค้ดด้วย Pull/Merge Request
 • การทํา application ให้เป็น container ด้วย Docker
  • ปูพื้นฐานแนวคิด Container และเทคโนโลยี Docker
  • หัดใช้ Docker Command พื้นฐาน
  • รู้จักกับ Dockerfile และ Docker Compose
  • ลองหัดสร้าง Dockerfile เพื่อแปลง Application ให้เป็น Container
  • ลองรัน Application พร้อมกับ Database บน Local ด้วย Docker Compose

 • การ Deploy Application ให้พร้อม Scale ในรูปแบบ Cluster ด้วย Kubernetes
  • Introduction to Kubernetes
  • เข้าใจคอนเซ็ปต์ Kubernetes พื้นฐาน เช่น Pod, Deployment,Service, Ingress
  • ลองเล่น Kubernetes Command พื้นฐาน
  • เริ่มทําการ Deploy Application ด้วย Kubernetes manifest file
  • Best Practice ในการเขียน Kubernetes Manifest File
 • การ Deploy Application ใน Production ในรูปแบบ Infrastructure as Code ด้วย Helm
  • Introduction to Helm
  • ลองใช้งาน Helm Chart ในการ deploy database แบบ production HA
  • รู้จักกับการเขียน Helm Chart พื้นฐาน
  • ลองแปลง Kubernetes manifest file ไปเป็น Helm Chart และทําการ deploy application แบบ production best practice ด้วย Helm
 • Introduction to GitLab CI/CD
 • ทำความเข้าใจเรื่อง GitLab Runner ในรูปแบบต่างๆ
 • การตั้งค่า GitLab CI ให้ทำงานร่วมกับ Nexus และ Kubernetes
 • การสร้าง Pipeline ด้วย .gitlab-ci.yml
 • การใช้งานตัวแปร Variables และ Environment
 • ลองสร้าง GitLab CI Pipeline ในรูปแบบ Step-by-Step ในการ Deploy Application อย่างอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโค้ด
 • การทำ Continuous Delivery ในรูปแบบ GitOps ด้วย ArgoCD
 • ฝึกทำโจทย์จริงเพื่อทบทวนและเสริมความเข้าใจ

SECTION_TITLE.SCHEDULE

BATCH_OVERLAY.PASSED
21
Jul

Fri, 21 - 23 Jul 2023, 03:00 - 11:00

DevOps Transformation รุ่นที่ 2

Skooldio Space

28,900.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
24
Jan

Wed, 24 - 26 Jan 2024, 02:30 - 10:30

DevOps Transformation รุ่นที่ 3

Skooldio Space

28,900.00
บาท
31
Jul

Wed, 31 Jul - 02 Aug 2024, 02:30 - 10:30

DevOps Transformation รุ่นที่ 4

Skooldio Space

28,900.00
บาท

SECTION_TITLE.LOCATION

Skooldio Space
20 Fl. MBK Tower

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

ต้องการซื้อเวิร์คชอปในนามบริษัท

A:

หากต้องการสมัครในนามบริษัทหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม (ใบเสนอราคา, รายละเอียดหลักสูตร, เอกสารประกอบการชำระเงินอื่นๆ)

สามารถติดต่อเราได้ที่ hello@skooldio.com โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนผู้เรียน ชื่อ, อีเมล, เบอร์ติดต่อ ของแต่ละท่าน

A:

กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม

 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมน้อยกว่า 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

A:

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับอีเมลแจ้งการเตรียมตัว ก่อนวันอบรมประมาณ 5-7 วัน

ในวันอบรมผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ

 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ, อาหารว่าง
 • เอกสารประกอบการเรียนต่างๆ
 • หนังสือและเอกสารสรุปเนื้อหาหลักสูตร
 • ใบกำกับภาษีในกรณีสมัครในนามบริษัท

SECTION_TITLE.CONTACT