WORKSHOP.HEADER

Effective Data Storytelling รุ่นที่ 8

Skooldio Space
Sat, 18 May 2024, 02:30 - 10:00
8,900.00
บาท

SECTION_TITLE.PROMOTION

ลงทะเบียนความสนใจเวิร์กชอป Effective Data Storytelling by Skooldio

Promotion พิเศษ!

 • Early Bird: 10 ท่านแรก! ลดทันที 1,000 บาท เพียงกรอกโค้ด EDS8 (เมื่อสมัครในนามบุคคลเท่านั้น)
 • สมัครเรียน 3 ท่าน ลดทันทีท่านละ 1,500 บาท (ทั้งในนามบุคคล และ นามองค์กร)
 • สมัครเรียน 5 ท่านขึ้นไป! ลดทันทีท่านละ 2,000 บาท (ทั้งในนามบุคคล และ นามองค์กร)

SECTION_TITLE.OVERVIEW

โน้มน้าวคนฟังด้วยข้อมูลได้จริง กับ Data Storytelling

มีข้อมูลอยู่เยอะ บางอย่างวิเคราะห์มาอย่างดี มีข้อสรุปที่น่าสนใจ อยากเอาไปใช้โน้มน้าวคนอื่นโดยคิดว่ามีข้อมูลมาสนับสนุนกับเหตุผลหรือการนําเสนอของเรามากพอแล้ว แต่สุดท้ายกลับเอาสิ่งที่ทํามา ”ขาย” ใครไม่ได้เลย

"Presentation มันไม่ใช่แค่การจัดเรียงสไลด์ให้สวย หรือการพูดให้น่าฟัง แต่มันคือการมีกระบวนการคิดเป็นลำดับ"

ในวันที่โลกนี้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทุกคนสามารถหา Insights ที่ดี ได้มากมายผ่านเครื่องมือต่าง ๆ แต่ทําไมคนที่นําข้อมูลมาขับเคลื่อนได้จริง ทั้งนํา Data มาใช้ในการตัดสินใจ หรือมาช่วยในการขายของให้ลูกค้าถึงมีไม่กี่คน นั่นเพราะต่อให้เก่ง Data หา Insights ให้ตาย หากสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้ ก็ตกม้าตายอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นการขายงานให้ลูกค้า หรือการขายไอเดียให้ทีม หัวหน้า หรือแม้แต่ผู้บริหารตัดสินใจ ทุกอย่างจะไม่มีประโยชน์เลยหากไม่มีการสื่อสารที่ดี

เวิร์กชอป Effective Data Storytelling

ในเวิร์กชอปนี้ จะเปลี่ยนคุณจากคนที่ใช้ข้อมูล ให้โน้มน้าวทุกคนได้จริง ผ่านการได้เรียนรู้ทักษะในการสื่อสารข้อมูลที่ใช้จริงในองค์กรระดับโลกอย่าง McKinsey & Company เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้กราฟชนิดต่างๆ เพื่อเล่าเรื่องราวด้วยข้อมูล และกระตุ้นให้ผู้อื่นสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน 3 บทเรียนสำคัญที่จะเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดของคุณในการใช้งานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทุกๆคนพร้อม “ซื้อ” ไอเดียคุณ

ปิดช่องว่างในการสื่อสาร

เริ่มต้นตั้งแต่การปิดช่องว่างในการสื่อสาร ทั้งในแง่เลือกว่าเราต้องการสื่อสาร “อะไร” ไปให้ “ใคร” ฟัง เพราะสิ่งที่ “ชัดเจน” สำหรับเรา อาจจะไม่ “ชัดเจน” สำหรับผู้ฟัง เช่นกัน กราฟที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล (Explore) สําหรับเรา อาจจะไม่ใช่กราฟที่ดีในการอธิบายข้อมูล (Explain) ให้ผู้อื่นฟัง

เลือกใช้กราฟให้เข้าใจง่าย

ลงลึกเกี่ยวกับการทำ Data Visualization ถึงหลักการที่จะช่วยให้ผู้ฟังเห็นประเด็นสัาคัญได้ชัดเจน ผ่านตัวอย่างการเลือกใช้กราฟชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเปรียบเทียบ (Comparison) แสดงความสัมพันธ์ (Relationship) การกระจายตัว (Distribution) และการแสดงส่วนประกอบ (Composition) ที่จะช่วยให้การสื่อสารด้วยข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลำดับเรื่องราว แบบมีกระบวนการคิด

และสุดท้าย การเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อนำเสนอข้อมูล ด้วยแนวคิด SCQ (Situation, Complication, Question) ที่ใช้จริงในบริษัทระดับโลกอย่าง McKinsey เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องถึงบริบทของข้อมูล รวมถึงวิธีการตั้งชื่อหัวเรื่อง (Headline) ของสไลด์ที่สอดคล้องกับกราฟ หรือข้อมูลที่อยู่ในสไลด์นั้นๆ เพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้ประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอได้อย่างครบถ้วนในเวลาสั้นๆ แบบที่ว่าไม่ต้องเป็นคนรู้ data ก็เข้าใจและตามได้ทัน

พิเศษสุดๆ ทั้งหมด 3 บทเรียนนี้เล่าผ่านเคสจริง ได้ลองลงมือแบบจับมือทํา จากเคสจริงที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่น

เวิร์กชอปนี้เหมาะสำหรับ

 • Marketing / Sales / Business Development หรือคนทำงานที่ต้องเตรียมรายงาน ไม่ว่าจะเป็นการสรุปยอดขาย สรุปแคมเปญ หรือสรุปข้อมูลให้คนในทีมเข้าใจภาพรวม รวมไปถึงต้องทำสไลด์เพื่อขายงานหรือนำเสนอข้อมูลผ่าน Presentation ด้วยตัวเลขและกราฟ เพื่อให้ลูกค้า หรือหัวหน้าตัดสินใจได้ง่าย
 • Data Analyst / Business Analyst / Data Scientist หรือคนทำงานกับข้อมูล ที่มีปัญหาในการสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Insights) ให้คนอื่นเข้าใจ และต้องการเพิ่มทักษะการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารให้คนที่เข้าใจ Data ไม่เท่ากับเรา สามารถเข้าใจและขับเคลื่อนการตัดสินใจในทางธุรกิจได้จริง
 • Management Level หัวหน้าทีม หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย หรือผู้จัดการ ที่ต้องทำรายงานสรุปให้ผู้บริหารเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และตรงจุด

สิ่งที่คุณจะได้รับจากเวิร์กชอปนี้

 • ลดช่องว่าง และปัญหาในการสื่อสาร หรือนำเสนอข้อมูล (Data) โดยเข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้ฟัง และองค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถเลือกประเภทของกราฟเพื่อสื่อสารข้อมูลได้เหมาะสม และปรับแต่งรูปแบบเพื่อให้ผู้อ่าน หรือผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ในทันที
 • ออกแบบการพรีเซนต์ข้อมูลให้เป็นระบบ เข้าใจได้ง่าย โดยออกแบบการเล่าเรื่อง และการเลือกข้อมูลมานำเสนอให้เหมาะกับระยะเวลา รูปแบบการนำเสนอ และกลุ่มผู้ฟังได้อย่างเหมาะสม

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Closing the Communication Gaps

 • Challenges of Communicating with Data
  • Elements of Communication
  • The Curse of Knowledge
  • Too Complicated
  • Missing Context
 • Know Your Audience
 • Visual Encodings
 • Taxonomy of Commonly-used Charts
  • Visualizing Relationship
   • Scatterplot
   • Bubble chart
   • Heatmap
  • Visualizing Comparison
   • Bar Chart
   • Grouped Bar Chart/Stacked Bar Chart
   • Pareto Analysis
   • Waterfall Charts
  • Visualizing Distribution
   • Boxplot
   • Histogram
  • Visualizing Composition
   • Pie Charts
   • Treemap
   • Stacked 100% Bar Chart
  • Visualizing Time-series
 • Simplify to Amplify
  • Graphical Integrity
  • Maximizing Data-Ink Ratio
  • Small Multiples
  • Don’t Make Them Think
   • Gestalt Principles
   • Highlight Data
   • Focus Your Audience
   • Calculate Important Numbers
   • Add Reference Line
 • Set the Stage - Situation, Complication, Question
 • Structuring Your Presentation with the Pyramid Principle
 • Creating Effective Slides with Active Headlines
 • Driving Impact

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

กฤตเมธ เปรมนิยา (Business Development ที่ KBank และเจ้าของเพจ The Conclusion-อาสาสรุป) | Skooldio Instructor
กฤตเมธ เปรมนิยา
Business Development ที่ KBank และเจ้าของเพจ The Conclusion-อาสาสรุป
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook) | Skooldio Instructor
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

SECTION_TITLE.SCHEDULE

BATCH_OVERLAY.PASSED
31
Jan

Wed, 31 Jan 2024, 02:30 - 10:00

Effective Data Storytelling รุ่นที่ 6

Skooldio Space

8,900.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
29
Mar

Fri, 29 Mar 2024, 02:30 - 10:00

Effective Data Storytelling รุ่นที่ 7

Skooldio Space

8,900.00
บาท
18
May

Sat, 18 May 2024, 02:30 - 10:00

Effective Data Storytelling รุ่นที่ 8

Skooldio Space

8,900.00
บาท
20
Jun

Thu, 20 Jun 2024, 02:30 - 10:00

Effective Data Storytelling รุ่นที่ 9

Skooldio Space

8,900.00
บาท
26
Jul

Fri, 26 Jul 2024, 02:30 - 10:00

Effective Data Storytelling รุ่นที่ 10

Skooldio Space

8,900.00
บาท
31
Aug

Sat, 31 Aug 2024, 02:30 - 10:00

Effective Data Storytelling รุ่นที่ 11

Skooldio Space

8,900.00
บาท
08
Oct

Tue, 08 Oct 2024, 02:30 - 10:00

Effective Data Storytelling รุ่นที่ 12

Skooldio Space

8,900.00
บาท

SECTION_TITLE.REVIEWS

ทุกคนอาจใช้เครื่องมือเป็น แต่จะใช้กราฟแบบไหนมาจับข้อมูลที่มี เพื่อจะได้สื่อสารกับหัวหน้ารู้เรื่อง ส่วนใหญ่ที่เคยเรียนสอนใช้แต่เครื่องมือ แต่ยังไม่รู้เลยว่าข้อมูลแบบนี้ควรสื่อสารอย่างไร

_คุณเมฆ Learning & Development, ธนาคารกรุงเทพ_
 | Skooldio Workshop Testimonial: Effective Data Storytelling

หลักสูตรนี้ใช้งานได้จริง อยากให้คนอื่น ๆ ได้เรียนคลาสนี้

ทุกคนอาจใช้เครื่องมือเป็น แต่จะใช้กราฟแบบไหนมาจับข้อมูลที่มี เพื่อจะได้สื่อสารกับหัวหน้ารู้เรื่อง ส่วนใหญ่ที่เคยเรียนสอนใช้แต่เครื่องมือ แต่ยังไม่รู้เลยว่าข้อมูลแบบนี้ควรสื่อสารอย่างไร

คุณเมฆ Learning & Development, ธนาคารกรุงเทพ

สิ่งที่เรียนในวันนี้ คิดว่าประยุกต์ใช้ได้มาก เล่ามีข้อมูลค่อนข้างเยอะ แต่ไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรที่มันเป็นประเด็นสำคัญ มี Impact จริง ๆ ซึ่งอันนี้ไม่ได้หาได้ทั่วไป ที่นี้ทำให้ตอบโจทย์และเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น

_คุณเจ๋ Head of Course Creator, Mission to the Moon_
 | Skooldio Workshop Testimonial: Effective Data Storytelling

Presentation มันไม่ใช่แค่การจัดเรียงสไลด์ให้สวย หรือการพูดให้น่าฟัง แต่มันคือการมีกระบวนการคิดเป็นลำดับ

สิ่งที่เรียนในวันนี้ คิดว่าประยุกต์ใช้ได้มาก เล่ามีข้อมูลค่อนข้างเยอะ แต่ไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรที่มันเป็นประเด็นสำคัญ มี Impact จริง ๆ ซึ่งอันนี้ไม่ได้หาได้ทั่วไป ที่นี้ทำให้ตอบโจทย์และเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น

คุณเจ๋ Head of Course Creator, Mission to the Moon

SECTION_TITLE.LOCATION

Skooldio Space
MBK Tower 20th Floor

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

ต้องการซื้อเวิร์คชอปในนามบริษัท

A:

หากต้องการสมัครในนามบริษัทหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม (ใบเสนอราคา, รายละเอียดหลักสูตร, เอกสารประกอบการชำระเงินอื่นๆ)

สามารถติดต่อเราได้ที่ hello@skooldio.com โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนผู้เรียน ชื่อ, อีเมล, เบอร์ติดต่อ ของแต่ละท่าน

A:

กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม

 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมน้อยกว่า 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

A:

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับอีเมลแจ้งการเตรียมตัว ก่อนวันอบรมประมาณ 5-7 วัน

ในวันอบรมผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ

 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ, อาหารว่าง
 • เอกสารประกอบการเรียนต่างๆ
 • หนังสือและเอกสารสรุปเนื้อหาหลักสูตร
 • ใบกำกับภาษีในกรณีสมัครในนามบริษัท

SECTION_TITLE.CONTACT

 • คุณสรัล (โจ้) 081-065-5045
 • คุณธนวิชญ์ (พล) 086-988-9124
 • หรือ อีเมล hello@skooldio.com