Workshop
Microservices รุ่นที่ 7
ออกแบบ พัฒนา และติดตั้ง Microservices
Fri, 05 - 07 Jun 2020, 02:30 - 10:00
22,900.00
บาท

โปรโมชั่นพิเศษ

 • Early Bird ลดเหลือ 18,900 บาท เมื่อสมัครภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เพียงกรอกโค้ด MICRO7 มีจำนวนจำกัด (เมื่อสมัครในนามบุคคลธรรมดา)
 • Pack 2 สมัคร 2 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 19,900 บาท


รายละเอียด

Microservices architecture เป็นอีกแนวคิดหนึ่งสำหรับการออกแบบและพัฒนา software ซึ่งทำการแบ่งส่วนการทำงานของ software ออกเป็นส่วนการทำงานเล็กๆ เพื่อช่วยทำให้แต่ละส่วนการทำงานเป็นอิสระต่อกัน สามารถติดตั้งและรองรับการขยายตัวได้อย่างอิสระ


เวิร์คชอปนี้เหมาะสำหรับ

 • Software Developer/Programmer
 • Software Analyst
 • Software Architect
 • Operations/Infrastructure


สิ่งที่คุณจะได้รับจากเวิร์คชอปนี้

 • เข้าใจ Design pattern ต่างๆ ของ Microservices เพื่อให้สามารถนำไปใช้อย่างเหมาะสม
 • เข้าใจระบบแบบการติดต่อสื่อสารของ Microservices
 • ออกแบบระบบงานตามแนวคิดของ Microservices ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ข้อดีและข้อเสียของ Microservices
 • การพัฒนาระบบงานตามแนวคิด Microservices
 • การวางโครงสร้างของ Microservices ที่เหมาะสม
 • การทดสอบระบบงานในรูปแบบต่างๆ ของ Microservices ตั้งแต่ Unit, Integrarion, Component, Contract และ End-to-End เพื่อเพิ่มความมั่นใจต่อระบบ
 • การ scale ระบบงาน
 • การใช้งาน Library และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต่อระบบงาน
 • เข้าใจกระบวนการของ Continuous Integration, Continuous Delivery และ DevOps เพื่อช่วยทำให้การพัฒนาและติดตั้งระบบงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • สามารถสร้างระบบการติดตั้งแบบอัตโนมัติของระบบงานแบบ Microservices ได้
 • สามารถสร้างระบบ monitoring ของระบบงานแบบ Microservices ได้ ตั้งแต่ Centralize logging, Tracing และ Metric ต่างๆ


ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

 • พื้นฐานการออกแบบระบบงาน
 • พื้นฐานการพัฒนาระบบงาน
 • พื้นฐานการติดตั้ง (deploy) ระบบงาน
 • Tools ที่ใช้ Docker, Kubernetes (optional)
 • ภาษาที่สามารถใช้ในเวิร์คชอป Java, Golang และ Node.js

ผู้สอน

สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน
Technical Coach และ Software Craftsman ที่สยามชำนาญกิจ

เนื้อหาในเวิร์คชอป

01
Cloud Native Application
 • DevOps
 • Continuous Delivery
 • Microservices
 • Containerization
 • Monolith
 • Tier/Layer
 • Service-Oriented Architecture (SOA)
 • Microservices
 • Function-as-a-Service (FaaS)
 • Benefits
 • Characteristics
 • Trade-offs
 • Synchronous (Request-Response Model)
 • Asynchronous (Observer/Event)
 • Use case from E-commerce system
 • Unit testing
 • Integration testing
 • Component testing
 • Contract testing
 • End-to-End testing
 • Bigbang deployment
 • Canary deployment
 • Blue-green deployment
 • Loggings
 • Tracings
 • Metrics
 • Security
 • Manage container with Docker
 • Scale containers with Docker

ตารางเรียนรอบถัดไป

26
Feb
Wed, 26 - 28 Feb 2020, 02:30 - 10:00
Microservices รุ่นที่ 6
LearnHub+, BTS สยาม
22,900.00
บาท
05
Jun
Fri, 05 - 07 Jun 2020, 02:30 - 10:00
Microservices รุ่นที่ 7
22,900.00
บาท

คำถามที่พบบ่อย

Q:
ต้องการซื้อเวิร์คชอปในนามบริษัท
A:

หากต้องการสมัครในนามบริษัท หรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม (ใบเสนอราคา, รายละเอียดหลักสูตร, เอกสารประกอบการชำระเงินอื่นๆ)

สามารถติดต่อเราได้ที่ hello@skooldio.com โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนผู้เรียน ชื่อ, อีเมล, เบอร์ติดต่อ ของแต่ละท่าน
A:

กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม

 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมน้อยกว่า 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
A:

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับอีเมลแจ้งการเตรียมตัว ก่อนวันอบรมประมาณ 5-7 วัน

ในวันอบรมผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ

 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ, อาหารว่าง
 • เอกสารประกอบการเรียนต่างๆ
 • หนังสือและเอกสารสรุปเนื้อหาหลักสูตร
 • ใบกำกับภาษีในกรณีสมัครในนามบริษัท

สอบถามเพิ่มเติม