WORKSHOP.HEADER

UX Foundations

รู้จักและฝึกฝนกระบวนการออกแบบ User Experience

SECTION_TITLE.PROMOTION

++ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร++ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครในนามองค์กร

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ถ้าหากคุณ…….

 • อยากเป็น UX / UI Designer แต่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน
 • อยากรู้ขั้นตอนการเริ่มทำ UX 
 • กำลังจะเริ่มทำ Digital Product แต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
 • อยากเข้าใจวิธีการทำงานของ UX UI Designer


เวิร์กชอป 1 วันเต็มนี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนกระบวนการออกแบบ User Experience สำหรับ Digital Product  (Website/ Application) ตั้งแต่ต้นจนจบ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น Persona, User Journey Mapping รวมถึงแนวความคิดและการใช้เครื่องมือในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ เพื่อให้ผู้ใช้งาน Digital product ของคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน

ในปัจจุบัน User Experience Design เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหันมาให้ความสำคัญ ซึ่งในการออกแบบนั้นเราต้องนึกถึงทั้งด้านการใช้งานของผู้ใช้งาน (Usability) และการเข้าถึง (Accessibility) จึงจะเป็นการออกแบบที่ต้องเน้นการเข้าใจผู้ใช้อย่างแท้จริง


เวิร์กชอปนี้เหมาะสำหรับ

 • คนทำงานอยู่ในสายหรือสนใจด้าน Graphic Design ทั้งสายงาน Print และ Digital
 • UX Designer ที่เพิ่งเริ่มต้น (Beginner)
 • Developer, Software Engineer ที่กำลังทำงานกับ UX Designer
 • อยากเข้าใจการออกแบบ User Experience ของ Digital Product


สิ่งที่คุณจะได้รับจากเวิร์กชอปนี้

 • เข้าใจว่า UX คืออะไร รวมถึงกระบวนการพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
 • เขียน Customer Journey, User Flow เพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้งาน
 • เข้าใจพื้นฐานและเทคนิคการเก็บข้อมูลผู้ใช้ (User) เบื้องต้น
 • เขียน User Flow ของโปรเจคได้
 • วาด Wireframe ได้คร่าวๆ
 • สร้าง Prototype ได้อย่างง่ายๆ


ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรมาก่อนก็สามารถเข้าใจได้ ถ้าเป็นคนที่ใช้งาน Internet, Website หรือ Mobile application อยู่แล้ว ก็จะเข้าใจได้ดี

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction to UX

 • เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของ User Experience ผ่านตัวอย่างที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ User Experience และทักษะที่จำเป็นสำหรับ UX Designer

เรียนรู้หลักการออกแบบออกแบบ User Experience เพื่อแก้ปัญหาในการใช้งานของผู้ใช้

เรียนรู้กระบวนการการออกแบบและพัฒนา User Experience Design

 1. การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Research & Analysis) - เรียนรู้ความสำคัญในการทำ User Research และกระบวนการทำความเข้าใจผู้ใช้งานในต่างๆ เช่น Interview, Observe, Survey และรวมไปถึงสอนเครื่องมือที่ใช้ในการทำความเข้าใจผู้งานที่ใช้แพร่หลายอย่าง User Journey Mapping
 2. การระดมความคิดและเริ่มออกแบบ (Ideate & Design) - เรียนรู้วิธีการระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาของผู้ใชงานได้ตรงจุด และเริ่มออกแบบ Wireframe อย่างรวดเร็ว โดยคำนึงประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นหลัก
 3. การทำตัวต้นแบบ (Prototype) - เรียนรู้วิธีการและเครื่องมือในการสร้างตัวต้นแบบอย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปให้ผู้ใช้งานทดสอบโดยเร็วที่สุด
 4. การทดสอบ (Testing) - เรียนรู้การเตรียมตัวก่อนทดสอบผู้ใช้งาน และเทคนิคการเก็บ Feedback จากผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้งาน
 5. แนวทางการวัดผล (Measurement) - เรียนรู้แนวทางการวัดผลในวิธีต่างๆ และนำกลับมาพัฒนาใหม่อยู่สม่ำเสมอ

ในแต่ละขั้นตอนผู้เรียนจะได้คิดและลงมือทำจริงในแต่ละขั้นตอน อาทิเช่น การทำ Customer Journey Map ในขั้นตอนการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

สุธัม ธรรมวงศ์ (Product Development Director at TheLivingOS) | Skooldio Instructor
สุธัม ธรรมวงศ์
Product Development Director at TheLivingOS

SECTION_TITLE.SCHEDULE

BATCH_OVERLAY.PASSED
26
Nov

Sat, 26 Nov 2022, 02:00 - 10:00

UX Foundations รุ่นที่ 14

Skooldio Space, 20 Fl. MBK Tower

8,900.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
12
Mar

Sun, 12 Mar 2023, 02:30 - 10:00

UX Foundations รุ่นที่ 15

Skooldio Space

8,900.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
14
Nov

Tue, 14 Nov 2023, 02:30 - 10:00

UX Foundations รุ่นที่ 16

Skooldio

8,900.00
บาท

SECTION_TITLE.LOCATION

LearnHub+, BTS สยาม
ชั้น 4 ตึกธนาคารกรุงเทพ

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

ต้องการซื้อเวิร์คชอปในนามบริษัท

A:

หากต้องการสมัครในนามบริษัทหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม (ใบเสนอราคา, รายละเอียดหลักสูตร, เอกสารประกอบการชำระเงินอื่นๆ)

สามารถติดต่อเราได้ที่ hello@skooldio.com โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนผู้เรียน ชื่อ, อีเมล, เบอร์ติดต่อ ของแต่ละท่าน

A:

กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม

 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมน้อยกว่า 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

A:

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับอีเมลแจ้งการเตรียมตัว ก่อนวันอบรมประมาณ 5-7 วัน

ในวันอบรมผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ

 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ, อาหารว่าง
 • เอกสารประกอบการเรียนต่างๆ
 • หนังสือและเอกสารสรุปเนื้อหาหลักสูตร
 • ใบกำกับภาษีในกรณีสมัครในนามบริษัท