WORKSHOP.HEADER

UX Foundations

รู้จักและฝึกฝนกระบวนการออกแบบ User Experience

SECTION_TITLE.PROMOTION

Code ลดราคาสำหรับ UX Foundations รุ่นที่ 14

 • สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 7,900 บาท เพียงกรอกโค้ด UX14PACK2
 • สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือท่านละ 7,400 บาท เพียงกรอกโค้ด UX14PACK3
 • หากคุณอยากเริ่มต้นสาย UX/UI ใน 2 วัน สามารถสมัคร Bundle UX/UI ได้ในราคาสุดพิเศษ 12,900 บาท จาก 17,800 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

พิเศษ! ทุนสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาลด 50% ลงทะเบียนรับส่วนลด ที่นี่


ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน (ราคาปกติ)

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครทั้งในนามบุคคล หรือ ในนามองค์กรจำนวน 2 ท่านขึ้นไป สามารถติดต่อทีมงานเพื่อคุยรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่งได้ก่อนใคร

 สถานที่ - วันเวลากำหนดการ 

⏱ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 l เวลา: 09:00 - 17:00 น.

📍Skooldio Office - MBK Tower หรือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมติด BTS/MRT

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ถ้าหากคุณ…….

 • อยากเป็น UX / UI Designer แต่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน
 • อยากรู้ขั้นตอนการเริ่มทำ UX 
 • กำลังจะเริ่มทำ Digital Product แต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
 • อยากเข้าใจวิธีการทำงานของ UX UI Designer


เวิร์กชอป 1 วันเต็มนี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนกระบวนการออกแบบ User Experience สำหรับ Digital Product  (Website/ Application) ตั้งแต่ต้นจนจบ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น Persona, User Journey Mapping รวมถึงแนวความคิดและการใช้เครื่องมือในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ เพื่อให้ผู้ใช้งาน Digital product ของคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน

ในปัจจุบัน User Experience Design เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหันมาให้ความสำคัญ ซึ่งในการออกแบบนั้นเราต้องนึกถึงทั้งด้านการใช้งานของผู้ใช้งาน (Usability) และการเข้าถึง (Accessibility) จึงจะเป็นการออกแบบที่ต้องเน้นการเข้าใจผู้ใช้อย่างแท้จริง


เวิร์กชอปนี้เหมาะสำหรับ

 • คนทำงานอยู่ในสายหรือสนใจด้าน Graphic Design ทั้งสายงาน Print และ Digital
 • UX Designer ที่เพิ่งเริ่มต้น (Beginner)
 • Developer, Software Engineer ที่กำลังทำงานกับ UX Designer
 • อยากเข้าใจการออกแบบ User Experience ของ Digital Product


สิ่งที่คุณจะได้รับจากเวิร์กชอปนี้

 • เข้าใจว่า UX คืออะไร รวมถึงกระบวนการพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
 • เขียน Customer Journey, User Flow เพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้งาน
 • เข้าใจพื้นฐานและเทคนิคการเก็บข้อมูลผู้ใช้ (User) เบื้องต้น
 • เขียน User Flow ของโปรเจคได้
 • วาด Wireframe ได้คร่าวๆ
 • สร้าง Prototype ได้อย่างง่ายๆ


ความรู้พื้นฐานที่ควรมี

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรมาก่อนก็สามารถเข้าใจได้ ถ้าเป็นคนที่ใช้งาน Internet, Website หรือ Mobile application อยู่แล้ว ก็จะเข้าใจได้ดี

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction to UX

 • เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของ User Experience ผ่านตัวอย่างที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ User Experience และทักษะที่จำเป็นสำหรับ UX Designer

เรียนรู้หลักการออกแบบออกแบบ User Experience เพื่อแก้ปัญหาในการใช้งานของผู้ใช้

เรียนรู้กระบวนการการออกแบบและพัฒนา User Experience Design

 1. การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Research & Analysis) - เรียนรู้ความสำคัญในการทำ User Research และกระบวนการทำความเข้าใจผู้ใช้งานในต่างๆ เช่น Interview, Observe, Survey และรวมไปถึงสอนเครื่องมือที่ใช้ในการทำความเข้าใจผู้งานที่ใช้แพร่หลายอย่าง User Journey Mapping
 2. การระดมความคิดและเริ่มออกแบบ (Ideate & Design) - เรียนรู้วิธีการระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาของผู้ใชงานได้ตรงจุด และเริ่มออกแบบ Wireframe อย่างรวดเร็ว โดยคำนึงประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นหลัก
 3. การทำตัวต้นแบบ (Prototype) - เรียนรู้วิธีการและเครื่องมือในการสร้างตัวต้นแบบอย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปให้ผู้ใช้งานทดสอบโดยเร็วที่สุด
 4. การทดสอบ (Testing) - เรียนรู้การเตรียมตัวก่อนทดสอบผู้ใช้งาน และเทคนิคการเก็บ Feedback จากผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้งาน
 5. แนวทางการวัดผล (Measurement) - เรียนรู้แนวทางการวัดผลในวิธีต่างๆ และนำกลับมาพัฒนาใหม่อยู่สม่ำเสมอ

ในแต่ละขั้นตอนผู้เรียนจะได้คิดและลงมือทำจริงในแต่ละขั้นตอน อาทิเช่น การทำ Customer Journey Map ในขั้นตอนการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

สุธัม ธรรมวงศ์ (Former Head of Experience Design, Bluebik Group PLC.) | Skooldio Instructor
สุธัม ธรรมวงศ์
Former Head of Experience Design, Bluebik Group PLC.

SECTION_TITLE.SCHEDULE

BATCH_OVERLAY.PASSED
16
Feb
Sun, 16 Feb 2020, 02:30 - 10:00

UX Foundations รุ่นที่ 5

LearnHub+, BTS สยาม
8,900.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
18
May
Mon, 18 May 2020, 02:00 - 10:00

UX Foundations รุ่นที่ 6

LearnHub+, BTS สยาม
8,900.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
24
May
Sun, 24 May 2020, 02:00 - 10:00

UX Foundations รุ่นที่ 6

7,900.00
บาท
8,900.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
01
Aug
Sat, 01 Aug 2020, 02:30 - 10:00

UX Foundations รุ่นที่ 7

KX Building, BTS วงเวียนใหญ่
8,900.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
14
Nov
Sat, 14 Nov 2020, 02:30 - 10:00

UX Foundations รุ่นที่ 8

Skooldio Space
8,900.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
08
May
Sat, 08 May 2021, 02:30 - 10:00

UX Foundations รุ่นที่ 10

Skooldio Virtual Workshop
8,900.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
28
Aug
Sat, 28 Aug 2021, 02:30 - 10:00

UX Foundations รุ่นที่ 11

8,900.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
27
Nov
Sat, 27 Nov 2021, 02:30 - 10:00

UX Foundations รุ่นที่ 12

Skooldio Virtual Workshop
8,900.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
12
Feb
Sat, 12 Feb 2022, 02:30 - 10:00

UX Foundations รุ่นที่ 13

8,900.00
บาท
BATCH_OVERLAY.PASSED
26
Nov
Sat, 26 Nov 2022, 02:00 - 10:00

UX Foundations รุ่นที่ 14

Skooldio Space, 20 Fl. MBK Tower
8,900.00
บาท

SECTION_TITLE.LOCATION

LearnHub+, BTS สยาม
ชั้น 4 ตึกธนาคารกรุงเทพ

SECTION_TITLE.FAQS

Q:
ต้องการซื้อเวิร์คชอปในนามบริษัท
A:

หากต้องการสมัครในนามบริษัทหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม (ใบเสนอราคา, รายละเอียดหลักสูตร, เอกสารประกอบการชำระเงินอื่นๆ)

สามารถติดต่อเราได้ที่ hello@skooldio.com โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนผู้เรียน ชื่อ, อีเมล, เบอร์ติดต่อ ของแต่ละท่าน
A:

กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม

 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรมน้อยกว่า 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
A:

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับอีเมลแจ้งการเตรียมตัว ก่อนวันอบรมประมาณ 5-7 วัน

ในวันอบรมผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ

 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ, อาหารว่าง
 • เอกสารประกอบการเรียนต่างๆ
 • หนังสือและเอกสารสรุปเนื้อหาหลักสูตร
 • ใบกำกับภาษีในกรณีสมัครในนามบริษัท

SECTION_TITLE.CONTACT

Facebook Skooldio