BUNDLE.HEADER

Dashboard Design with Looker Studio

สร้าง Dashboard อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Looker Studio

4,490.00
บาท
4,980.00
บาท
แบบฝึกหัดและโปรเจคจริงตลอดหลักสูตร
สามารถกลับมาทบทวนได้เรื่อยๆ
ได้รับประกาศณียบัตร (Certificate of Completion)

SECTION_TITLE.PRODUCT_LIST

Dashboard Design Principles
COURSE

Dashboard Design Principles

คอร์สเรียนออนไลน์ที่จะให้คุณได้เรียนรู้การทำ Data Visualization การออกแบบ Dashboard อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศนียบัตร โดยอดีต Data Scientist ที่ Facebook
3-4 ชั่วโมง
Mastering Looker Studio
COURSE

Mastering Looker Studio

คอร์สออนไลน์ที่จะได้เรียนพื้นฐานการทำ Data Visualization ด้วย Looker Studio (Data Studio) แบบละเอียด พร้อมนำไปต่อยอดการวิเคราะห์ข้อมูลได้
10-12 ชั่วโมง

SECTION_TITLE.OVERVIEW

การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ สร้างผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ในโลกยุคดิจิทัล เรามีแหล่งข้อมูลใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล องค์กรที่ต้องการจะนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องมีวิธีคิด มีกระบวนการตัดสินใจ มีเครื่องมือ มีบุคลากรที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • Business Analyst หรือ Data Analyst ที่ต้องการสื่อสาร Insight ให้หน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 • Content Marketer ที่ต้องนำเสนอข้อมูลด้วย Visualization ต่างๆ
 • Product Manager ที่อยากพัฒนาสินค้าโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน (Data-driven) มากขึ้น
 • เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการสื่อสารด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บุคคลทั่วไปที่เคยใช้ Visualization tools ต่างๆ ที่อาจจะไม่มีพื้นฐานและหลักการด้านการออกแบบและการทำความเข้าใจผู้ใช้

สิ่งที่จะได้รับจากแพคเกจนี้

 • 2 Course onlines ที่สามารถกลับมาเรียนได้เรื่อยๆ
 • สร้าง Dashboard/Visualization ที่มีประสิทธิภาพถูกต้อง ตามหลักการสื่อสารและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน
 • นำ Dashboard/Visualization ไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ด้วยโปรแกรม Google Data Studio
 • นำหลักการทำความเข้าใจผู้ใช้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ด้านอื่นๆ ได้

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Online Course I : Dashboard Design Principles

Introduction

 • Operationalize Data with Dashboards

 • Benefits of Dashboards

 • A Framework for Visual Analytics

Users

 • Know your users

 • User Empathy Map

 • Problems, Reasons, Actions

 • Case study

 • Quiz

Content

 • Good Content

 • Measures

 • Quiz

 • 4 Aspects of Measures

 • Dimensions

 • Quiz

 • Decision Value Chain

 • Unifying Decision Value Chain

 • Balanced View of Measures

 • Quiz

 • Measure Grid Design

 • Quiz

 • Aggregation

 • Putting Together

 • Summary

Presentation

 • Good Presentation

 • Visual Encoding

 • Visual Encoding Example

 • Relationship 1 (Scatter Plot)

 • Relationship 2 (Bubble Chart)

 • Relationship 3 (Heatmap)

 • Quiz

 • Comparison

 • Composition

 • Quiz

 • Time-series

 • Quiz

 • Distribution

 • Quiz

 • Common mistake

 • Tips

Navigation

 • Principles 1 : Comparisons

 • Principles 2 : Cause & Effect

 • Principles 3 : Multivariate

 • Principles 4 : Integration of Evidence

 • Principles 5 : Documentation

 • Interactive Dynamics 1

 • Interactive Dynamics 2

 • Example

Summary

Introduction to Google Data Studio

 • Welcome to Course

 • Google Data Studio

 • Report Gallery

 • Example 1: Website Traffic

 • Example 2: Sales

 • Example 3: People Analytics

 • Example 4: Photo Album

 • Create Your First Report (I)

 • Create Your First Report (II)

 • Exercise: Create Your First Report

Preparing Data

 • Connectors

 • Create Data Source

 • Lazada Transactions Dataset

 • File Upload Connector

 • Google Sheets Connector

 • Facebook Insights Dataset

 • BigQuery Connector

 • Edit Data Source

 • Edit Fields

 • Exercise: Edit Fields

 • Add a Calculated Field

 • Data Source Settings

 • Edit Connection

 • Exercise: Preparing Dataset

Creating Reports - Table

 • Create Report

 • Create Table

 • Date/Time Dimension

 • Metrics

 • Chart Interaction

 • Exercise: Daily Sales

 • Solution: Daily Sales Methods of Aggregation

 • Comparison Calculation

 • Running Calculation

 • Exercise: Sales analysis by product

 • Table Formatting

 • Conditional Formatting

 • Table with Heatmap/Bars

 • Filtering Table/Optional Metrics

 • Exercise: Transaction with Status Flag

 • Create Pivot Table

 • Expand/Collapse

 • Applying Filter with Pivot Table

Creating Reports - Other Charts

 • Scorecard

 • Comparison Date Range

 • Sparkline

 • Exercise: Sparkline

 • Time Series

 • Time Series: Formatting

 • Time Series: Multiple Metrics

 • Time Series: Break Down

 • Exercise: Times Series

 • Area Chart

 • Bar Chart

 • Bar Chart: Multiple Dimensions/Metrics

 • Exercise: Bar Chart

 • Pie/Donut Chart

 • Tree Map

 • Scatterplot

 • Geo Map/Google Maps

 • Bullet Chart

 • Community Visualization

Creating Reports - Coontrols

 • Controls

 • Input Box

 • Advanced Filter

 • Date Range

 • Scope of Control

 • Navigation

Sharing Reports

 • Sharing

 • Schedule Email Delivery

 • Report Link & Embed Report

 • Download Report

Advanced Features

 • New Metrics

 • Text Transformation

 • Branching Logic

 • Other Formulas

 • Blended Data (I)

 • Blended Data (II)

 • Reaggregation

 • Blended Lag & Self Join

 • Exercise: Blend Lag

 • Data Hierarchies

 • Parameter

Case Study

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง (Head of Management of Analytics and Data Technologies (MADT) Program ที่ NIDA) | Skooldio Instructor
ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง
Head of Management of Analytics and Data Technologies (MADT) Program ที่ NIDA
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook) | Skooldio Instructor
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES