BUNDLE.HEADER

Data Analytics (Excel) Pack

รวมหลักสูตรมือใหม่สายวิเคราะห์

6,390.00
บาท
7,470.00
บาท

SECTION_TITLE.PRODUCT_LIST

Intro to Data Science
COURSE

Intro to Data Science

ไขข้อสงสัยผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ว่า Data Science คืออะไร และบทบาทของ Data ในการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจเป็นอย่างไร พร้อมตัวอย่างจากองค์กรชั้นนำ
2-3 ชั่วโมง
SQL for Data Analytics
COURSE

SQL for Data Analytics

คอร์สออนไลน์พื้นฐาน SQL เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล (database) พร้อมใบประกาศนียบัตร (certificate) สอนโดยอดีต Data Scientist ที่ Facebook
6-8 ชั่วโมง
Exploratory Data Analysis with Excel
COURSE

Exploratory Data Analysis with Excel

ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel แล้วหา Insights เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ปัง
10-12 ชั่วโมง

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ราคาพิเศษ! สมัคร 3 หลักสูตร

เพียง 6,390 บาท จากราคาเต็ม 7,470 บาท

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

รายละเอียดคอร์ส

การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ สร้างผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ในโลกยุคดิจิทัล เรามีแหล่งข้อมูลใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล องค์กรที่ต้องการจะนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องมีวิธีคิด มีกระบวนการตัดสินใจ มีเครื่องมือ มีบุคลากรที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ จัดเต็ม 3 หลักสูตร เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของสายอาชีพ Data ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel และ SQL

eda-excel

SQL-basic

eda-excel

ในคอร์สนี้ผู้สอนจะพูดถึงการนําข้อมูลมาใช้สร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ตั้งแต่การนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ การทําความเข้าใจผู้ใช้งาน ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และภาษา SQL ผ่านบทเรียนสุดเข้มข้นพร้อมลงมือทำแบบฝึกหัดและโปรเจกต์จริง รวมกว่า 300 บทเรียน วิดีโอความยาวกว่า 15 ชั่วโมง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างทีม Data Science และนำข้อมูลมาใช้เป็นกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 • คนทำงาน ที่ต้องการเข้าใจกระบวนการการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง เพื่อใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ
 • นักเรียน นักศึกษา และคนทั่วไป ที่มีความสนใจหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายอาชีพนี้

หลังจากเรียนจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะสามารถ

 • เข้าใจการนำข้อมูลมาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ผ่านกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของโลก
 • เข้าใจกระบวนการนำข้อมูลมาใช้งาน ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ไปจนถึงการสร้างโมเดลเพื่อช่วยตัดสินใจ
 • เรียนรู้และสร้างความเข้าใจ สร้างความคุ้นชินกับข้อมูล ตลอดจนตัวอย่างการนำไปใช้
 • ทำ Data Transformation หรือการจัดการกับข้อมูลแต่ละประเภท ได้ด้วยตัวเอง
 • หา Insight จากข้อมูลที่มี (Internal Data) และสามารถดึงข้อมูลง่ายๆ จากภายนอกได้ (External Data)
 • Visualize ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำไปเสนอบุคคลอื่นหรือช่วยในการสำรวจข้อมูลได้ (Exploring Data)

ระหว่างเรียนคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ทำแบบทดสอบแทรกในทุกบทเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ++Facebook Skooldio++
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท กรุณาติดต่อ hello@skooldio.com

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Intro to Data Science

 1. Introduction
 2. Making Impact with Data
 3. Skills for Data Scientist
 4. Data Science Process
 5. Summary
 1. Basic Concepts
 2. Querying Data
 3. Data Transformation
 4. Aggregating Data
 5. Combining Tables
 6. Table Schema
 1. Introduction
 2. Data Transformation
 3. Analyzing One Variable
 4. Analyzing Multiple Variables
 5. Understanding Data

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook) | Skooldio Instructor
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES