อยากอัปสกิล Back-End Development เรียนคอร์สนี้เลย

Microservices Essentials
COURSE

Microservices Essentials

องค์กรของคุณเหมาะกับ Monolithic หรือ Microservices? จะเริ่มทำ Microservices ในองค์กรต้องทำอย่างไร? สามารถหาคำตอบได้ในคอร์สนี้
2-3 ชั่วโมง
Scala Fundamentals
COURSE

Scala Fundamentals

เปิดโลกของ Scala และการเขียนโปรแกรมด้วย Scala ในรูปแบบ OOP จนถึงพื้นฐานเรื่อง Collection ควบคู่การลงมือปฏิบัติจริงในการประยุกต์ใช้ได้จริง
4-6 ชั่วโมง
Intro to Programming with Python
COURSE

Intro to Programming with Python

เริ่มเขียนโปรแกรมตั้งแต่พื้นฐาน ผ่านโปรเจคจริงภาษา Python
3-4 ชั่วโมง
Purpose-built Database
COURSE

Purpose-built Database

คอร์สนี้จะเป็นการรวบรวมเนื้อหาที่ช่วยทำให้ Developer เข้าใจหลักและสามารถตัดสินใจเลือกใช้ Database ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม
3 ชั่วโมง
Go: The Fundamentals
COURSE

Go: The Fundamentals

ภาษา Go ใช้ทำอะไร มาเรียนรู้พื้นฐานสำคัญของภาษา Go ที่โปรแกรมเมอร์ต้องรู้
2-3 ชั่วโมง
Developing Robust API Services with Go
COURSE

Developing Robust API Services with Go

สร้าง API Service แบบใช้ในชีวิตจริง ด้วยภาษา Go สอนโดย Senior Go Developer ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี
4-6 ชั่วโมง
Effective Go: Architecture and Design Patterns
COURSE

Effective Go: Architecture and Design Patterns

เตรียมพร้อมเป็นโปรเเกรมเมอร์มือโปร เรียนรู้การเขียนภาษา Go แบบมืออาชีพ
2-3 ชั่วโมง
Node.js Crash Course
COURSE

Node.js Crash Course

หลักสูตรออนไลน์ ต่อยอดการเขียน JavaScript ของคุณ ด้วยการเริ่มต้นเขียน Node.js ง่ายๆ ใน 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
Express.js Crash Course
COURSE

Express.js Crash Course

เรียนต้น Express.js ง่ายๆ ใน 1 ชั่วโมง ตั้งแต่พื้นฐานผ่านตัวอย่างจริงและการอธิบายหลักคิดอย่างเข้าใจง่าย ให้คุณพร้อมไปพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ Express.js ด้วยตัวเอง
1-2 ชั่วโมง
Building Microservices with Go
COURSE

Building Microservices with Go

เรียนรู้การสร้าง Microservices ด้วยภาษา Go
1-2 ชั่วโมง