อยากอัปสกิล Business Automation and Low-code/ No-code Tools เรียนคอร์สนี้เลย

Airtable: From Zero to Hero
COURSE

Airtable: From Zero to Hero

เพิ่ม Productivity ในการทำงาน ด้วย No-code Platform และจัดการข้อมูลได้ดีขึ้น
4-6 ชั่วโมง
AppSheet: Building Your No-Code Apps
COURSE

AppSheet: Building Your No-Code Apps

เรียนรู้สร้างแอปฯ แบบไม่ต้องเขียนโค้ดด้วย AppSheet ตั้งแต่เริ่มจนใช้ได้จริง เพื่อพัฒนาการทำงานของคุณและองค์กรให้ดียิ่งขึ้น!
3 ชั่วโมง