อยากอัปสกิล Effective Software Development เรียนคอร์สนี้เลย

How to Become a Better Programmer
COURSE

How to Become a Better Programmer

คอร์สนี้จะเป็นเนื้อหาองค์ประกอบของการทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ เรียนรู้ทำความรู้จักกับเครื่องมือ ต่าง ๆ รวมไปถึง Technical skill และ Non-Technical skill สอนโดยอดีต Software Engineer ที่ Amazon
3-4 ชั่วโมง
OOP The Right Way
COURSE

OOP The Right Way

เขียน code ให้เป็นระบบด้วย OOP Concept เพื่อ code ที่ดูแลง่าย แก้ไขสะดวก พร้อมสามารถนำไปปรับใช้กับงานของคุณได้
3-4 ชั่วโมง
Software Architecture Design
COURSE

Software Architecture Design

เข้าใจหลักการออกแบบ Software อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของแต่ละแบบ และสามารถนำไปเลือกใช้ให้ตรงกับงานและโมเดลขององค์กรได้
4 ชั่วโมง
Git Essentials for Developers
COURSE

Git Essentials for Developers

ทำ Version Control Source Code ง่าย ๆ ด้วย Git
3 ชั่วโมง
Cybersecurity Awareness
COURSE

Cybersecurity Awareness

ปกป้องข้อมูลสำคัญให้ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ แบบมืออาชีพ
3-4 ชั่วโมง