อยากอัปสกิล Mobile App Development เรียนคอร์สนี้เลย

Building Hybrid Applications with Flutter
COURSE

Building Hybrid Applications with Flutter

คอร์สนี้จะพาคุณเรียนรู้การพัฒนาแอปฯ ด้วย Flutter เบื้องต้น ตั้งแต่ทำความรู้กับภาษา Dart, รู้จักกับ Widget, แนะนำการเลือกใช้ Third-party และอธิบาย State Management ที่ำให้การพัฒนาแอปฯของคุณง่ายยิ่งขึ้น
6-7 ชั่วโมง
Mastering Application Development with Flutter
COURSE

Mastering Application Development with Flutter

ลงลึกทุกเรื่องที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา Application ด้วย Flutter ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ตั้งแต่การเข้าถึง Hardware ในอุปกรณ์, การใช้งานระบบฐานข้อมูลใน Flutter, การทำให้แอปฯ Acessible, การใช้ Animation ใน Flutter ไปจนถึง การ Debug, การ Deploy และ การ Maintain แอปฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
7-8 ชั่วโมง
Getting Started with Kotlin
COURSE

Getting Started with Kotlin

เตรียมพื้นฐาน Kotlin ให้พร้อมต่อยอดสู่ Android Developer
3-4 ชั่วโมง
Android Fundamentals for Basic App Development
COURSE

Android Fundamentals for Basic App Development

เรียนรู้การพัฒนาแอปฯ Android ด้วยโปรแกรม Official IDE อย่าง Android Studio ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงเทคนิคการพัฒนาที่ทำให้คุณทำงานได้รวดเร็ว
4-6 ชั่วโมง
Android UI Design with XML
COURSE

Android UI Design with XML

คอร์สออนไลน์ที่คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนา UI ของแอปพลิเคชัน Android ให้ตรงตามที่ UI Designer ออกแบบมา แบบ Zero to Hero
4-6 ชั่วโมง
Debugging and Publishing Your Android Apps
COURSE

Debugging and Publishing Your Android Apps

สามารถทดสอบแอปฯ บนอุปกรณ์ Android และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ใน Androis Studio จนสามารถนำแอปฯ ขึ้นบน Google Play ได้
2-3 ชั่วโมง