BUNDLE.HEADER

UX Design Series

เตรียมความพร้อมสู่อาชีพ UX Designer

5,990.00
บาท
6,970.00
บาท

SECTION_TITLE.PRODUCT_LIST

Intro to User Experience Design (UX)
COURSE

Intro to User Experience Design (UX)

คอร์สออนไลน์ปูพื้นฐาน UX เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้ด้าน User Experience Design รับฟรี Template การทำ UX เมื่อสมัครเรียนคอร์สนี้
6 ชั่วโมง
Getting User Insights through User Interviews
COURSE

Getting User Insights through User Interviews

เรียนรู้เทคนิคการทำ User Interview แบบเจาะลึก พร้อมเริ่มต้นกระบวนการ UX Process แบบมีประสิทธิภาพ
7-8 ชั่วโมง
Customer Journey Mapping
COURSE

Customer Journey Mapping

เข้าใจเส้นทางการใช้งานของ Users เพื่อให้เห็นภาพรวม และช่องโหว่เพื่อนำไปพัฒนา Product ให้ตอบโจทย์กับ Users ไปกับคอร์ส Customer Journey Mapping
3 ชั่วโมง

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

รายละเอียดคอร์ส

อยากออกแบบ User Experience ได้อย่างมือโปร ต้องแพ็ก UX Design Series เลย! แพ็กคอร์สออนไลน์สาย UX ที่จะพาคุณปูพื้นฐานแบบจัดเต็ม พร้อมเจาะลึกกับ 2 ขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจผู้ใช้งานอย่างการทำ User Interview และ Customer Journey Map

ในแพ็กนี้จะพาคุณเริ่มต้นตั้งแต่เรียนรู้กระบวนการออกแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในงานของ UX Designer ผ่านการทำความเข้าใจผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Lean UX, Google Design Sprint, Service Design Toolkit และ 5 องค์ประกอบสำคัญในการทำ UX รวมไปถึงการนำ UX ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรร่วมกับตำแหน่งงานอื่น ๆ เช่น Developer หรือผู้ดูแลด้าน Business ภายในองค์กร เพื่อให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและวัตถุประสงค์ขององค์กรมากยิ่งขึ้น

จากนั้นจะพาคุณไปเข้าใจ Users อย่างลึกซึ้ง ด้วยขั้นตอนแรกก่อนเริ่ม UX Process ทั้งหมด อย่าง User Interview ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงผู้ใช้งานของคุณอย่างลึกซึ้งจริงก่อนที่จะเรียนรู้วิธีสร้าง Customer Experience ที่ดี ผ่านการเรียนรู้วิธีทำ Customer Journey Map ตั้งแต่การหา Pain Point ในแต่ละช่วงเส้นทางการใช้งาน Products หรือ Services ของผู้ใช้งานว่าเป็นอย่างไร พร้อมนำเอา Insights เหล่านั้นมากางดูผ่าน Customer Journey Map และนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างสรรค์หรือพัฒนา Products ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน

ซึ่งทั้งหมดนี้คุณจะได้เรียนในแพ็ก UX Design Series ที่ประกอบด้วย 3 คอร์สออนไลน์อย่าง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • คนที่ไม่มีพื้นฐานการออกแบบ User Experience แต่ต้องการทำความเข้าใจศาสตร์ของ UX เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • คนที่อยากเป็น UX Designer ที่อยากจะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเทคนิคการทำงานของ UX Designer
 • คนที่เป็น UX Designer ระดับ Junior แต่อยากเรียนรู้พื้นฐานให้แน่น พร้อมประยุกต์ใช้ความรู้กับสายงานของตัวเอง
 • คนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Digital Products (เช่น Business Analyst / Product Owners / Product Manager) ที่ต้องให้ความสำคัญกับ Experience ของ User เพื่อที่จะพัฒนา Products ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน

สิ่งที่จะได้รับจากแพคเกจนี้

 • เข้าใจการทำงานของ UX และมุมมองต่าง ๆ ในบริบทของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง เพื่อการออกแบบที่ถูกใจผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
 • ออกแบบกระบวนการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการพัฒนา Digital Product ได้
 • เริ่มต้นขั้นตอนการ Interview ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมเลือก Types of Interview ได้เหมาะสม รวมถึงเลือก Candidates ในการ Interview ได้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • สามารถถอดข้อมูล Insight จากการ Interview ออกมาเป็น Persona และ Customer Journey พร้อมนำไปใช้งานต่อ
 • เข้าใจภาพรวมของการทำ User Research ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการทำ Customer Journey Map
 • สามารถเห็นถึงช่องโหว่หรือปัญหาที่ User พบเจอผ่านการทำ Customer Journey Map และนำไปปรับปรุงให้ Products / Services ในส่วนที่เกิดปัญหา เพื่อให้ตรงความต้องการและมอบประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น
 • สามารถนำความรู้ไปปรึกษาหารือกับทีมงานอื่น ๆ เช่น Programmer, Designer, ลูกค้า (Clients) และบริษัทที่จ้างพัฒนา เพื่อให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งานได้

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ธนพร เบญจพลกุล (Co-Founder Knowless Labs) | Skooldio Instructor
ธนพร เบญจพลกุล
Co-Founder Knowless Labs
สุธัม ธรรมวงศ์ (Product Development Director at TheLivingOS) | Skooldio Instructor
สุธัม ธรรมวงศ์
Product Development Director at TheLivingOS
อภิรักษ์ ปนาทกูล (Founder of UX Academy และอดีต Google Developers Expert in UX/UI) | Skooldio Instructor
อภิรักษ์ ปนาทกูล
Founder of UX Academy และอดีต Google Developers Expert in UX/UI

SECTION_TITLE.FAQS

Q:

วิธีขอใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล

A:

หากต้องการใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคลสามารถส่งรายละเอียดดังนี้

 • คอร์สที่สนใจและจำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรผู้ติดต่อ
 • ชื่อ-ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

มาที่ hello@skooldio.com โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)

A:

สามารถทำได้ โดยในหน้าคำสั่งซื้อ กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" จากนั้นเลือก "นิติบุคคล/บริษัท" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ ในกรณีบริษัทของท่านไม่ใช่ 3% กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อมาที่ hello@skooldio.com

A:

กดเครื่องหมายถูกในช่อง "ต้องการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าชำระเงินและเลือกประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล และกรอกรายละเอียด

A:

สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพ สำหรับคอร์สที่ซื้อในนามนิติบุคคล สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปี

A:

หลังจากได้รับใบกำกับภาษีแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทางอีเมล โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่เท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อได้

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES